Topsport

Harderwijker sporters en sportorganisaties kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Olympisch steunpunt Gelderland. Ook is er in Zwolle een Olympisch netwerk opgericht voor een optimale samenwerking op sport en topsportgebied in de regio. Het netwerk onderneemt activiteiten op het gebied van talentontwikkeling (in samenwerking met LOOT-scholen), (top)-sportbegeleiding en het versterken van verenigingen.

De gemeente Harderwijk overweegt of, en zo ja, op welke wijze zij kan aansluiten bij een dergelijk netwerk ter bevordering van het topsportklimaat in Harderwijk. Belangrijk aandachtspunt daarbij is op welke wijze topsport en breedtesport elkaar in Harderwijk kunnen versterken.

Gelderland Sportland, een wereld te winnen!

In 2009 stelden Provinciale Staten het voorstel ‘Gelderland Sportland, een wereld te winnen!’ vast. Daarmee omarmde Gelderland een nieuwe ambitie voor breedte én topsportbeleid, met als doel om sport en bewegen in Gelderland de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen. Topsport en breedtesport zijn daarbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Topsport Gelderland vormt samen met de Gelderse Sport Federatie het Olympisch Netwerk Gelderland. Sporters die bekend staan als talent met een status van een sportbond en NOC*NSF, kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten van het Olympisch Netwerk Gelderland. Eén van de faciliteiten is begeleiding door een talentbegeleider van Olympisch Netwerk Gelderland. Olympisch Netwerk Gelderland kent inmiddels 5 talentbegeleiders, waarvan Marloes Brandwagt, er één is. Het Steunpunt is gevestigd in Landstede, vanaf volgend jaar in het sportloket van Sypel II. 

Talentontwikkeling

Talenten en topsporters worden binnen de gemeente gewaardeerd en gefaciliteerd. Met het huldigen van kampioenen worden prestaties beloond. Door aansluiting bij een Olympisch netwerk en in samenwerking met LOOT-scholen wordt talentontwikkeling gestimuleerd.

De stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT) biedt op zogenaamde LOOT-scholen talentvolle sporters de mogelijkheid voortgezet onderwijs te volgen met een aangepast programma. LOOT-scholen houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden.

Opmerkelijke sportprestaties in Harderwijk/Hierden

De gemeente Harderwijk zet elk jaar succesvolle sporters uit Harderwijk/Hierden in het zonnetje voor hun opmerkelijke sportprestaties. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina

Vraag of contact?

Bel of mail Sport Harderwijk
0341 411 911
sport@harderwijk.nl

Volg ons