Financieel deelnemen

Op diverse manieren kunt u ook financieel deelnemen aan de ontwikkeling van windenergie. De gemeente kiest bewust voor deze financiële participatie, omdat zij het van belang vindt dat de inwoners van Harderwijk kunnen delen in de winst. Er bestaan verschillende modellen voor financiële participatie. Kern is dat deelnemers delen in de opbrengst van de verkoop van de stroom.

Afwegingen en keuzes:

Maar voordat we deelname mogelijk is moeten er binnen de gemeente eerst een aantal afwegingen maken. Het gaat daarbij om de volgende vragen:

  • Wie mag er mee profiteren: alleen omwonenden, alle inwoners van de gemeente of ook daarbuiten?
  • Hoe wordt het voordeel verdeeld: Krijgt elke deelnemende burger het voordeel of valt het voordeel toe aan de gemeenschap als geheel?

Er zijn verschillen in risico’s tussen vormen van deelname: wat is belangrijk bij de keuze?

Manier waarop je meedoet:

Er zijn diverse vormen om mee te doen, namelijk via een lening, een aandeel, een gebiedsfonds en door korting op de energierekening.  Hieronder volgt een korte uitleg met wat voorbeelden.

Lening

U legt eenmalig een bedrag in van minimaal 500 euro. Dit bedrag staat voor 5 jaar vast, dat betekent dat u het niet tussentijds terug kunt krijgen. Elk jaar ontvangt u 4% rente over uw inleg (bij 500 euro, komt dat neer op 20 euro per jaar. Dit is hoger dan op een spaarrekening). Na 5 jaar krijgt u uw inleg weer terug. Het risico bij deze optie is klein.

Voorbeeld

In Houten is een obligatielening uitgegeven van € 2.500.000, namelijk 5000 obligaties van elk € 500. 2800 obligaties werden aangeboden en afgenomen door omwonenden. Afhankelijk van de elektriciteitsproductie ontvangen zij een rendement van 4,5% tot 5,5%.

Aandelen

U koopt aandelen in het project voor minimaal 500 euro. Afhankelijk van de winstgevendheid van het project dat jaar (o.a. door de hoeveelheid wind), krijgt u jaarlijks een deel van de winst uitgekeerd. Naar verwachting is dit gemiddeld 7%, maar dit kan jaarlijks hoger of lager uitvallen. Gedurende de looptijd krijgt u uw inleg terugbetaald. De opbrengst die u krijgt is mogelijk groter dan bij de lening, maar het risico van deze optie is ook groter dan de lening.

Voorbeeld

In Nijmegen  windaandelen uitgegeven om aan het benodigd eigen vermogen te komen. Met de aanschaf van een windaandeel wordt een stukje windpark aangekocht. Het gaat daarbij om een aankoop en niet om het uitlenen van geld. Uw inleg krijgt u daarom niet terug. Ook is er geen vaste rentevergoeding. Wel keert WindpowerNijmegen rendement uit op de windaandelen. De looptijd van de windaandelen is gelijk aan de economische levensduur van het project (naar verwachting 20 jaar). Aan het einde van de levensduur van de windmolens, worden deze afgebroken en eindigt de looptijd van de windaandelen. Bron: Huismerkenergie.nl.

Gebiedsfonds

U hoeft geen geld in te leggen en ontvangt u zelf ook geen financiële vergoeding. Een deel van de opbrengst van het windpark wordt in deze optie namelijk geïnvesteerd in duurzame of sociale projecten in Harderwijk en/of Hierden, zoals publieke gebouwen als scholen, sportverenigingen of het buurthuis. Deze gebouwen worden opgeknapt (bijvoorbeeld beter geïsoleerd), of krijgen zonnepanelen waardoor ze energiezuiniger worden. Gedurende 15 jaar, kunnen op deze manier circa 5 projecten per jaar worden gefinancierd. U kunt hiervoor zelf projecten aandragen, of kiezen welk project er wordt gefinancierd.

Voorbeeld

In Delfzijl krijgen direct omwonenden krijgen 60 mille rechtstreeks uitgekeerd. Het windpark zal per jaar ongeveer 78.000 euro (gebaseerd op 14 windturbines van 3,6 MW) in het Gebiedsfonds storten. Hiermee kunnen initiatieven met een maatschappelijk karakter in de directe omgeving gerealiseerd kunnen worden. Het is aan de omgeving om te bepalen hoe alle belangen meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van het Gebiedsfonds.

Korting energierekening

De nieuw te bouwen windmolens worden opgesplitst in duizenden stukjes (winddelen) en u kunt één of meer winddelen kopen, om zo uw eigen stroom op te wekken. De energie die door uw windmolen is opgewekt, wordt verrekend met de energie die u zelf heeft verbruikt. Waait het een jaar harder, dan krijgt u dus meer korting op uw energierekening. Een winddeel kost eenmalig 250 euro, naar verwachting wekt u hiermee jaarlijks 500 kWh aan stroom op. Dit komt neer op circa 35 euro per jaar, waardoor u na 8 jaar uw investering heeft terugverdiend. U kunt gedurende 15 jaar gebruik maken van uw winddeel, maar ze ook na 2 jaar weer doorverkopen.

Voorbeeld

Vier windmolens langs de A15 wekken sinds eind vorig jaar écht Nijmeegse windenergie op. Met steun van 1.103 betrokken coöperatieleden bouwde Energiecoöperatie WindpowerNijmegen een eigen windpark langs de A15 in Nijmegen-Noord. Huismerk Energie werkt samen met WindpowerNijmegen om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie ook bij de burgers terecht komt. Kies voor pakket 3 Jaar Zeker Nijmegen. Bewoners die nu overstappen  ontvangen 500 kWh (kaal leveringstarief) korting. De persoonlijke berekening vindt plaats op basis van postcode en huisnummer.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om financieel deel te nemen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar windenergie@harderwijk.nl

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.