Informatie

Op deze pagina treft u stappen die wij hebben genomen en nemen in het Harderwijkse project windenergie op industrieterrein Lorentz.

Wilt u nog meer informatie over windenergie, ga dan naar windenergie.nl. Op deze website vindt u meer informatie over aspecten van windenergie op land, zoals nut en noodzaak, Europese en nationale afspraken rond duurzame energievoorziening, inpassing in landschap van windmolens en wet- en regelgeving.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.