Inwoners

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk Harderwijkers te betrekken rondom het thema De Energieke Stad en windenergie. Wij willen de bewustwording en (actieve) betrokkenheid van inwoners vergroten door pro-actief gebruik te maken van aansprekende communicatiekanalen en het aanbieden van participatiemogelijkheden. Een paar daarvan zijn festivals maar ook informatiebijeenkomsten.

Aaltjesdagen

Tijdens één van de Aaltjesdagen dit jaar, zaterdag 9 juni 2018, stond de gemeente met een kraam vol informatie over windenergie in Harderwijk. De kraam werd goed bezocht. Vragen die de bezoekers aan de kraam hadden konden direct worden beantwoord en men kreeg een indruk van de mogelijkheden om mee te doen aan windenergie. 

Energiecafe

Energiecoöperatie Endura organiseert Energiecafe’s. Het energiecafé is bedoeld voor alle geïnteresseerde Harderwijkers die laagdrempelig geïnformeerd willen worden over de lokale duurzaam opgewekte energie. Zij kunnen er met elkaar in gesprek gaan over het energetisch verbeteren van je woning. De gesprekken over oplossingen leveren veel inspiratie op. Meer informatie zie www.endura-harderwijk.nl. Op uitnodiging heeft de gemeente Harderwijk een presentatie gegeven over het project windenergie.

Inwonerspanel

Na  een oproep van de gemeente hebben zich 17 bewoners gemeld om zitting te nemen in het zogenaamde inwonerspanel. Met het inwoners panel wil de gemeente inwoners actief betrekken bij het project windenergie. Op 3 juli 2018 was de eerste bijeenkomst.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.