Meedoen?

Op deze pagina treft u informatie aan over de wijze van participatie van doelgroepen bij het ontwikkelen, voorbereiden en realiseren van windturbines. We gaan daarbij uit van drie doelgroepen, namelijk bewoners, ondernemers en het onderwijs.

Hoe kan ik betrokken raken?

De gemeente Harderwijk zet verschillende middelen in om ervoor te zorgen dat er voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voldoende gelegenheid is om mee te denken en praten over de ontwikkeling van windenergie in de gemeente. Tot nu toe is er ook al veel gebeurd, denk aan de georganiseerde windcafés, gesprekken met bedrijven op Lorentz en andere inspraakmomenten rondom het vaststellen van de structuurvisie en de routekaart. Aanvullend hierop kiezen we voor een aantal extra middelen:

  • Een klankbordgroep
  • Inwonerspanel
  • Informatiebijeenkomsten in samenwerking met energieco√∂peratie Endura
  • Bedrijfsbezoek aan windmolenbouwer Lagerwey
  • Aanwezig op evenementen

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.