Ondernemers

Sinds 2015 zijn wij in overleg met ondernemers over de komst van de windturbines op Lorentz. Tijdens die bijeenkomsten is er regelmatig gesproken over de effecten van windturbines maar ook over participatiemogelijkheden. Mocht u vragen hebben dan kunt u via ons vragenformulier op deze website uw vraag stellen. Deze wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

Duurzaamheid Lorentz

De bedrijven op industrieterrein Lorentz hebben eerder al het initiatief genomen om met elkaar te verduurzamen. De gemeente heeft hier regelmatig contact over met de Bedrijvenkring Harderwijk (BKH) en denkt ook mee in de energiescans die momenteel worden uitgevoerd. Andersom betrekt de gemeente de BKH bij de geplande ontwikkeling van windenergie. Dit is een collectieve opgave die het niveau van individuele maatregelen van de bedrijven overstijgt maar zeker ook veel duurzaamheidswinst kan opleveren. Wellicht ook letterlijk ‘winst’, omdat de bedrijven ook benaderd worden om financieel te participeren in de windmolens, bijvoorbeeld in de vorm van een aandeel of het ontvangen van de lokaal opgewekte groene stroom. Zij mogen ook meedenken in de projectontwikkeling. 

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaand onder andere uit vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners, toerisme en milieu/natuurverenigingen. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies, denkt mee en doet suggesties over inhoudelijke keuzes. Het betreft een niet-bindend advies.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.