Onderwijs

Wij willen iedereen betrekken bij windenergie in Harderwijk, dus ook de jongste generaties. Samen met het onderwijs willen we graag leerlingen betrekken en laten nadenken over een duurzame toekomst. De leerlingen leren aan de hand van de plaatselijke ontwikkeling over windenergie, duurzaamheid en klimaatsverandering.

Wind Challenge scholieren voortgezet onderwijs

Een aantal leerlingen van zowel Christelijk College Nassau Veluwe als RSG ’t Slingerbos zijn uitgedaagd om mee te doen met de Wind Challenge. De leerlingen gaan opbrengsten van de windmolens berekenen en komen met een uitwerking over hoe nu een fonds eruit kan zien.

De opdrachtvragen zijn:

  • Bereken de opbrengst van de 3 windmolens voor de verschillende tiphoogtes. (150, 180 en 200 meter)
  • Bedenk hoe het fonds er uit kan zien.
  • Bedenk de eerste 3 mogelijke projecten die uitgevoerd kunnen worden vanuit het fonds. 

Zij presenteren eind januari 2019 hun uitwerkingen en ideeën. Het beste idee wint de Wind Challenge en krijgt een prijs.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.