Gemeente Harderwijk / Windenergie

Windenergie

De gemeente Harderwijk heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zo is in 2013 het beleidsplan De Energieke Stad - een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk - vastgesteld. Ook de provincies hebben van het Rijk een opdracht gekregen gericht op het realiseren van windenergie. Iedere provincie heeft de verantwoordelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren. De provincie heeft haar ambities vastgelegd in de Structuurvisie Wind. De gemeenteraad van Harderwijk heeft via een globaal locatieonderzoek zoekzones aangewezen die geschikt kunnen zijn voor windenergieopwekking. Op deze projectpagina treft u informatie aan over windenergie in Harderwijk.

Wilt u nog meer informatie over windenergie ga dan naar windenergie.nl. Op deze website vindt u informatie over windenergie op land, waarbij verschillende aspecten zoals nut en noodzaak, Europese en nationale afspraken rond duurzame energievoorziening, inpassing in landschap van windmolens en wet- en regelgeving aan bod komen.

Actueel

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.