Gemeente Harderwijk / Windenergie

Bezoek windmolens Kampen en Lelystad (05-04-2019)

Wethouder Christianne van der Wal bracht vrijdag 22 maart samen met leden van de klankbordgroep, inwonerspanel Windenergie Harderwijk, winnaars van de windchallenge en een afvaardiging van de gemeenteraad een bezoek aan het windturbinepark in Kampen en het windturbinetestveld in Lelystad. Het bezoek was bedoeld om kennis te maken met windenergie als voorbereiding op de komst van windmolens in het Lorentzgebied in Harderwijk.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.