Gemeente Harderwijk / Windenergie

Eerste bijeenkomst inwonerspanel windenergie Harderwijk (05-07-2018)

Op dinsdagavond 3 juli vond de eerste bijeenkomst van het inwonerspanel over windenergie op Lorentz plaats. De opkomst was hoog, 12 van de 17 deelnemers van het inwonerspanel waren aanwezig. De gemeente gaf een korte presentatie en beantwoordde de vragen. Vervolgens kwamen de deelnemers zelf ook met ideeën en suggesties.

De voorlopige locaties, mogelijke impact op de omgeving, financiële participatie en het vervolgproces kregen extra veel aandacht. Door dit panel kunnen inwoners actief meedenken. De deelnemers gaven aan door te willen met het inwonerspanel en doen graag mee met de activiteiten die we in de komende tijd. Ze zijn blij dat de gemeente voorlopig de rol als ontwikkelaar en investeerder op zich neemt en hopen dat hier ook zekerheid over komt. 

In Harderwijk wordt gewerkt aan het plaatsen van windmolens op het industrieterrein Lorentz. Dat gebeurt in samenspraak en in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.