Gemeente Harderwijk / Windenergie

Routekaart Windenergie Lorentz II III (29-03-2017)

De routekaart geeft de breedte aan van het traject dat doorlopen moet worden voor realisatie van windenergie binnen het zoekgebied Lorentz II/III. In de routekaart is het speelveld verkend door middel van een kansenkaart, het maken van een stakeholdersanalyse en het ophalen van ervaringen en vragen uit de markt, andere gemeenten, omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties. Op basis hiervan is onderzocht met welke rol de gemeente Harderwijk optimaal uitvoering kan geven aan het raadsbesluit. De routekaart is een leidraad voor het uitwerken voor de vervolgstappen in de projectontwikkeling.

Het besluit is op 10 november 2016 door de raad vastgesteld.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.