Hulp en voorzieningen

Begeleiding

Bij begeleiding krijgt u ondersteuning die is gericht op het behouden of verbeteren van uw zelfredzaamheid. Het gaat niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.
Er zijn verschillende vormen van begeleiding, namelijk individuele begeleiding, begeleiding in een groep en kortdurend verblijf. Voorbeelden waarbij u begeleid kunt worden:

  • structureren van het dagritme
  • sociale contacten en sociale omgeving
  • administratie doen / post afhandelen
  • boodschappen doen
  • voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.
  • bij groepsbegeleiding kan het gaan om het bieden van een andere daginvulling dan (vrijwilligers)werk of school, het voorkomen van een sociaal isolement of het voorkomen van opname in een (verpleeg)instelling. Ook ter ontlasting van de mantelzorger(s) kan groepsbegeleiding worden ingezet.

Voor meer informatie of het aanvragen van begeleiding kunt u kijken op de pagina Snel regelen.

Hulp bij Huishouden

Het liefst wilt u zelfstandig leven en wonen. Maar soms gaat dat niet meer vanzelf. Het huishouden wordt te zwaar, u kunt minder makkelijk uit de voeten of uw woning is niet helemaal geschikt voor uw huidige situatie. Als u zelfstandig woont, maar daarbij wel hulp nodig heeft, ondersteunt de gemeente u bij het vinden van een oplossing. U kunt ook eerst in uw eigen omgeving proberen om hulp te vinden. Uw familie, buren en vrienden willen u misschien wel helpen. Lukt het niet om uw probleem zelf op te lossen? Dan kunt u zich melden bij het Wmo-loket van de gemeente Harderwijk. Een medewerker van de gemeente komt bij u thuis op bezoek. De medewerker bespreekt met u op welke manier u voor uzelf kunt blijven zorgen. Dit noemen wij ‘het gesprek’.
 

  • Voor meer informatie over huishoudelijk hulp zie www.meerinzicht.nl.
  • Voor het laatste nieuws omtrent huishoudelijke hulp kunt u onder Actueel kijken.
  • Aanvragen van hulp bij huishouden kan via de pagina Snel regelen.

Woonvoorzieningen (Wmo)

Heeft u een beperking en wilt u in uw eigen huis blijven wonen, dan zijn soms aanpassingen in- of rond uw woning nodig. Het gaat om woonvoorzieningen waarbij grote en langdurige aanpassingen nodig zijn die onder de Wmo vallen. Voorbeelden zijn onder andere noodzakelijke aanpassingen in uw huis wanneer u een rolstoel nodig heeft en vergoeding voor onderhoud of reparatie van een traplift.

Beschermd wonen

Wanneer u (tijdelijk) niet zelfstandig kunt wonen vanwege psychische of psychosociale problemen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener, dan is er beschermd wonen. Deze voorziening biedt een veilige woonomgeving en begeleidt u in uw zelfredzaamheid. Zodat u mee kunt blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunt wonen. Voor meer informatie of aanvragen van Beschermd wonen kunt u kijken op de pagina Snel regelen.

Vervoer en mobiliteit

Wanneer u zich vanwege een beperking niet goed kunt verplaatsen, dan kan een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel uitkomst bieden. Het gebruik van deze hulpmiddelen valt onder de Wmo als u het langer dan 6 maanden nodig heeft. Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik (korter dan 6 maanden) vallen niet onder de Wmo. U kunt tijdelijke hulpmiddelen zelf regelen via de uitleen van de thuiszorgwinkel.

Gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart is ervoor bedoeld als u met een langdurige beperking minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. Met een gehandicaptenparkeerkaart heeft u toestemming om op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te parkeren.

Voor meer informatie of het aanvragen van een vervoersvoorziening kunt u kijken op de pagina Snel regelen.