Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 september 2020.

Gemeente Harderwijk streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.harderwijk.nl (hoofdwebsite van de gemeente Harderwijk)

De toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Harderwijk over deze website vindt u op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.