Overlijden, aangifte

 • Samenvatting

  Gecondoleerd met uw verlies. Hoe kunt u aangifte van overlijden doen?

  • De aangifte moet gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon is overleden
  • Meestal doet een begrafenisondernemer aangifte van overlijden
  • U kunt ook zelf de aangifte doen

  Bij voorkeur maakt u eerst online een afspraak, maar u kunt ook tijdens de openingstijden van de Stadswinkel zonder afspraak langskomen.

  Na de aangifte ontvangt u schriftelijke toestemming (verlof) tot begraven of cremeren. De termijn waarbinnen de begrafenis of crematie moet plaatsvinden is 6 werkdagen.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden, afgegeven door een arts
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
 • Wat kost het?

  een overlijdensakte kost € 13,80

 • Aanvullende informatie

  Overlijden in het buitenland

  Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over wat te doen als iemand in het buitenland overlijdt.