Overlijden, aangifte

 • Samenvatting

  Gecondoleerd met uw verlies. Hoe kunt u aangifte van overlijden doen?

  Aangifte van overlijden:

  • moet gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Bij voorkeur maakt u hiervoor eerst online een afspraak.
  • wordt meestal door een uitvaartverzorger gedaan
  • mag u, als nabestaande, ook zelf doen

  Na de aangifte ontvangt u schriftelijke toestemming (verlof) tot begraven of cremeren. De termijn waarbinnen de begrafenis of crematie moet plaatsvinden is 6 werkdagen. Voor het doen van aangifte van overlijden is geen wettelijke termijn gesteld.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden, afgegeven door een arts
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
 • Aanvullende informatie

  Overlijden in het buitenland

  Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over wat te doen als iemand in het buitenland overlijdt.