Subsidies onderwijs en peuteropvang

  • Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente voor extra begeleiding van leerlingen en peuters.
  • Bijvoorbeeld voor extra en intensieve begeleiding voor peuters of leerlingen met een taal- of ontwikkelingsachterstand.
  • Of voor ouders van peuters van 2-4 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag. Zodat ze toch naar de peuteropvang kunnen.