Subsidies onderwijs en peuteropvang

 • Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente voor extra begeleiding van leerlingen en peuters.
 • Bijvoorbeeld voor extra en intensieve begeleiding voor peuters of leerlingen met een taal- of ontwikkelingsachterstand.
 • Of voor ouders van peuters van 2-4 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag. Zodat ze toch naar de peuteropvang kunnen.

 • Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het geven van schakelonderwijs.
 • Het doel van schakelonderwijs is om leerlingen die door een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren, extra en intensief te begeleiden.
 • Na het volgen van het schakelonderwijs zijn deze leerlingen in staat om het onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Nodig

Regels

Bekijk de Subsidieregeling schakelonderwijs voor de uitgebreide voorwaarden voor het ontvangen van deze subsidie.

Afhandeling

 • Binnen 13 weken na 1 september beslist de gemeente op de aanvraag.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 4 weken verlengen.

 • Kinderopvangorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor opvang met of zonder voorschoolse educatie voor peuters van 2 tot 4 jaar.
 • De subsidie peuteropvang is voor peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. De peuters kunnen door deze subsidie toch naar de peuteropvang gaan. Om daar andere peuters te ontmoeten, samen te spelen en zich voor te bereiden op de basisschool.
 • Het doel van voorschoolse educatie is om peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand extra en intensief te begeleiden.

Nodig

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie. Dit vraagt u per e-mail op via info@harderwijk.nl.  
 • Een beschrijving waaruit blijkt dat u voldoet aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen uit de subsidieregeling.
 • Bij voorschoolse educatie: een werkplan VVE.
 • Het is mogelijk dat de gemeente extra gegevens bij u opvraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Regels

Bekijk de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie voor de uitgebreide voorwaarden voor het ontvangen van deze subsidie.

Afhandeling

 • Binnen 13 weken na 30 september beslist de gemeente op de aanvraag.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 4 weken verlengen.