Gemeente Harderwijk / Vitale Vakantieparken

Vitale Vakantieparken

De gemeente Harderwijk streeft naar aantrekkelijke vakantieparken met attractieve vakantiewoningen, die aansluiten op de vraag van de consument. Parken die zich daarop richten wil de gemeente zo goed mogelijk faciliteren. Onder Vitale Vakantieparken verstaan we: attractieve terreinen met recreatiebungalows en/of andere accommodaties voor verblijfsrecreatie, waar het aanbod aan accommodaties en andere voorzieningen goed aansluit op de vraag van recreanten. Bebouwing en voorzieningen op Vitale Vakantieparken zijn in goede staat en dienen primair voor verblijfsrecreatie. In de 'Strategienota vitale vakantieparken Harderwijk' (pdf, 3,65 MB). zijn de hoofdlijnen geschetst van het beleid dat de gemeente Harderwijk de komende jaren wil gaan voeren met betrekking tot vakantieparken. In het kader van de verdere ontwikkeling van vitale vakantieparken werkt de gemeente Harderwijk samen met andere omliggende gemeenten op de Noord Veluwe. 

Naast het kwalitatief verbeteren van de verblijfsrecreatie is een traject gestart waarin onderzocht wordt of een deel van de parken, die al op andere wijze gebruikt worden dan voor recreatie, getransformeerd kunnen worden tot een andere bestemming. In  de afgelopen 2,5 jaar zijn alle vakantieparken in Harderwijk bezocht en is aan de exploitanten/gebruikers/verenigingen van eigenaren een toekomstvisie voor het park gevraagd. Dit heeft geleid tot visies voor parken die een versterking en vergroting van de recreatieve mogelijkheden binnen het park willen bewerkstelligen en visies waarin transformatie naar een permanente woonstatus wordt aangevraagd. De visies zijn gericht op het komen tot een toekomstbestendige invulling van de vakantieparken. 

De Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk (pdf, 1,4 MB) is een ruimtelijke uitwerking van de Strategienota. Het gaat daarbij om het versterken van recreatie en toerisme door kwaliteitsverbetering in het gebied en het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Oneigenlijk gebruik van recreatieparken wordt beĆ«indigd door transformatie tot een andere bestemming mogelijk te maken. De structuurvisie stelt voorwaarden en biedt ruimte om de toekomstvisies te kunnen vertalen tot bestemmingsplannen. Daarnaast wordt een relatie gelegd tussen het onttrekken van vakantieparken uit het aanbod voor verblijfsrecreatie, de (eventuele) waardestijging van gronden en vastgoed  door transformatie en de mogelijkheden voor (nieuwe) recreatieve ontwikkelingen. De structuurvisie is op 18 januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

De informatie op deze pagina is toegankelijk voor iedereen en is met name van belang voor degene die belanghebbende is op het gebied van vitale vakantieparken en voor eigenaren op en ondernemers van de parken.

De bijlagen voor het document Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vindt u op de pagina structuurvisies.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het regionale programma Vitale Vakantieparken op www.vitalevakantieparken.nl. Vragen? Neem contact op met projectleider Sharon Duschka, tel. 0341 411 911 of via e-mail op info@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.