Gemeente Harderwijk / Vitale Vakantieparken

Vitale Vakantieparken

De gemeente Harderwijk streeft naar aantrekkelijke vakantieparken met attractieve vakantiewoningen, die aansluiten op de vraag van de consument. Parken die zich daarop richten wil de gemeente zo goed mogelijk faciliteren. Onder Vitale Vakantieparken verstaan we: attractieve terreinen met recreatiebungalows en/of andere accommodaties voor verblijfsrecreatie, waar het aanbod aan accommodaties en andere voorzieningen goed aansluit op de vraag van recreanten. Bebouwing en voorzieningen op Vitale Vakantieparken zijn in goede staat en dienen primair voor verblijfsrecreatie. Het beleid is neergelegd in de 'Strategienota vitale vakantieparken Harderwijk' (pdf, 3,65 MB). In het kader van de verdere ontwikkeling van vitale vakantieparken werkt de gemeente Harderwijk samen met andere omliggende gemeenten op de Noord Veluwe.

Naast het kwalitatief verbeteren van de verblijfsrecreatie is een traject gestart waarin onderzocht wordt of een deel van de parken, die al op andere wijze gebruikt worden dan voor recreatie, getransformeerd kunnen worden tot een andere bestemming.

De informatie op deze pagina is toegankelijk voor iedereen en is met name van belang voor degene die belanghebbende is op het gebied van vitale vakantieparken en voor eigenaren op en ondernemers van de parken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot projectleider Nienke van Keimpema, tel. 0341 411 911 of via e-mail op gemeente@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.