Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Nodig

 • Uitvoeringsplan met daarin:
  • Tekeningen van het gewenste tracé.
  • Opgave en situering van eventuele objecten die u bij uitvoering van de werkzaamheden plaatst.
  • Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid en bescherming van de aanwezige kabels en leidingen.
  • Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen.
  • Het verkeersplan volgens CROW-richtlijn 96b.
  • Maatregelen om openbare voorzieningen (zoals bomen, gebouwen, speeltoestellen) te beschermen.
  • Maatregelen voor het bereikbaar houden van gebouwen en terreinen in de omgeving.
 • Planning van het hele werk inclusief faseringen.

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Soort Kosten
Instemmingsbesluit kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé langer dan 25 meter) € 360,-
Melding kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé korter dan 25 meter of een lasgat, calamiteit) € 65,-
Overleg met netbeheerder, gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap over uw aanvraag (indien nodig) € 240,-
Opzoeken informatie in het bodemarchief € 16,76 per 15 minuten

Zie ook