Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wilt u namens een bedrijf kabels en/of leidingen in de openbare grond leggen, dan moet u een melding doen of hebt u een instemmingsbesluit nodig.
 • Dit regelt u via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR)
 • U moet ook altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.
 • Vragen? Neem contact op met de servicelijn Snel Herstel, telefoonnummer 0341 411 333.

Nodig

Bij de aanvraag in MOOR tekent u het tracé nauwkeurig in. U verstrekt de volgende informatie:

 • Het ingevulde aanvraagformulier kabel- en leidingwerkzaamheden (pdf, 242 KB).
 • Uitvoeringsplan met daarin:
  • Tekeningen van het gewenste tracé.
  • Opgave en situering van eventuele objecten die u bij uitvoering van de werkzaamheden plaatst.
  • Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid.
  • Bescherming van de aanwezige kabels en leidingen.
  • Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen.
  • Het verkeersplan volgens CROW-richtlijn 96b.
  • Maatregelen om openbare voorzieningen (zoals bomen, gebouwen, speeltoestellen) te beschermen.
  • Beschrijving van maatregelen voor het bereikbaar houden van gebouwen en terreinen in de omgeving.
  • Planning van het hele werk inclusief faseringen.

Kosten

Soort Kosten
Instemmingsbesluit kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé langer dan 25 meter) € 381,92
Melding kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé korter dan 25 meter of een lasgat, calamiteit) € 72,35
Overleg met netbeheerder, gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap over uw aanvraag (indien nodig) € 254,62
Opzoeken informatie in het bodemarchief € 18,94 per 15 minuten

 • Als u met een graafmachine gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een graafmelding bij het Kadaster te doen.
 • Dit kan vanaf 20 dagen tot uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden.
 • Hiermee helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen en draagt u bij aan de veiligheid van de graver.
 • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
 • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruikmaken van Mijn Kadaster.