Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wilt u namens een nutsbedrijf kabels en/of leidingen in de openbare grond leggen, dan moet u een melding doen of hebt u een instemmingsbesluit nodig.
 • Dit regelt u via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR)
 • U moet ook altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.
 • Vragen? Neem contact op met de servicelijn Snel Herstel, telefoonnummer 0341 411 333.

Nodig

Bij de aanvraag in MOOR tekent u het tracé nauwkeurig in. U verstrekt de volgende informatie:

 • Het ingevulde aanvraagformulier kabel- en leidingwerkzaamheden (pdf, 242 KB).
 • Uitvoeringsplan met daarin:
  • Tekeningen van het gewenste tracé.
  • Opgave en situering van eventuele objecten die u bij uitvoering van de werkzaamheden plaatst.
  • Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid.
  • Bescherming van de aanwezige kabels en leidingen.
  • Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen.
  • Het verkeersplan volgens CROW-richtlijn 96b.
  • Maatregelen om openbare voorzieningen (zoals bomen, gebouwen, speeltoestellen) te beschermen.
  • Beschrijving van maatregelen voor het bereikbaar houden van gebouwen en terreinen in de omgeving.
  • Planning van het hele werk inclusief faseringen.

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Soort Kosten
Instemmingsbesluit kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé langer dan 25 meter) € 360
Melding kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé korter dan 25 meter of een lasgat, calamiteit) € 67,15
Overleg met netbeheerder, gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap over uw aanvraag (indien nodig) € 240
Opzoeken informatie in het bodemarchief € 17,30 per 15 minuten

Zie ook