Huisregels (in het Huis van de Stad)

Welkom in het Huis van de Stad

Dit zijn onze huisregels en zo gaan we met elkaar om

 • Met elkaar houden we de sfeer positief.
 • Het is nodig vooraf toestemming te vragen voor het maken van foto’s, film, of geluidsopnames.
 • Dit gebouw is rookvrij. Ook alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Tijdens officiële ontvangsten en recepties is het gebruik van alcohol wel toegestaan.
 • Samen houden we het schoon en netjes in en om het Huis van de Stad.
 • Hulphonden zijn welkom, andere (huis)dieren blijven buiten.
 • Voor uw en onze veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van onze (beveiligings)medewerkers op.

Foto’s, film- of geluidsopnames in het Huis van de Stad

Gemeente Harderwijk is bewust van de mogelijkheden en de risico’s die beeld- en geluidsopnames met zich meebrengen. Hoewel een deel van het Huis van de Stad (tijdens openingsuren) vrij toegankelijk is voor het publiek, geldt niet dat daar zonder meer vrijelijk beelden geluidsopnames gemaakt mogen worden. Om zorgvuldig met ieders privacy om te gaan zijn deze regels opgesteld.

Regels

 1. Het in beeld brengen van personen is alleen toegestaan als de betreffende persoon daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Er mogen geen opnames worden gemaakt indien een medewerker/bezoeker die - al dan niet herkenbaar - in beeld komt daartegen bezwaar maakt.
 2. Het maken van opnames buiten het Huis van de Stad is toegestaan. Wel moet worden voorkomen dat personen ongewenst in beeld komen.
 3. Degene die beeld- en/of geluidsopnames wil maken, meldt zich uiterlijk 24 uur voor het moment van opnemen bij team communicatie van de gemeente Harderwijk: communicatie@harderwijk.nl of 0341 411 911. Team communicatie reageert zo spoedig mogelijk en geeft aan of de opnames toegestaan zijn.
 4. Aan de verleende toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld dat fragmenten waarin namen voorkomen van medewerkers of anderszins betrokkenen worden gewist of onherkenbaar worden gemaakt.
 5. Het niet naleven van deze regels of aanwijzingen van medewerkers van het Huis van de Stad kan leiden tot verwijdering en/of ontzegging van de toegang tot het Huis van de Stad.