Inkoop en aanbesteding

  • De gemeente Harderwijk stelt alle relevante informatie over inkoop hier beschikbaar.
  • Deze informatie is vooral bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Harderwijk inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen:

  • Hoe en op welke wijze de gemeente bedrijven moet benaderen voor het uitbrengen van offertes.
  • Welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Inkoopsamenwerking ISNV

  • Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit koopt de gemeente Harderwijk regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV). 
  • De deelnemende gemeenten hebben een gezamenlijk inkoopbeleid en gezamenlijke inkoopvoorwaarden.
  • U vindt alle informatie hierover op de website van de ISNV.

Lopende en toekomstige aanbestedingen

  • De gemeente Harderwijk publiceert grotere aanbestedingen op www.tenderned.nl. Ge├»nteresseerden kunnen zich hier gratis aanmelden.
  • Als de gemeente besluit om gezamenlijk met anderen aan te besteden, staan deze aanbestedingen gepubliceerd op www.isnv.nl.