Onderscheidingen

 • U kunt iemand voordragen voor gemeentelijke onderscheidingen (De Harderwijker Speld en De Erepenning) en voor een Koninklijke onderscheiding als iemand iets heel bijzonders doet voor een ander of voor de maatschappij.
 • Voor een gemeentelijke onderscheiding vraagt u minimaal 3 maanden voor de uitreiking het formulier op bij de gemeente.
 • De aanvraag van een Koninklijke onderscheiding moet u indienen voor 1 juni van het jaar vóór de uitreiking.
 • Neem altijd van tevoren contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.

 • U vraagt telefonisch een aanvraagformulier op voor een gemeentelijke onderscheiding bij het kabinet van de burgemeester.
 • De Harderwijker Speld: een blijk van waardering en erkenning voor bijzondere inspanningen die een persoon verricht, en een aanmoediging om hiermee door te gaan. Het college van burgemeester en wethouders kent deze onderscheiding toe.
 • De Erepenning: hiervoor moet iemand zich minimaal 25 jaar op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners. De gemeenteraad beslist over de toekenning van deze onderscheiding.
 • Het aanvraagformulier voor De Harderwijker Speld of De Erepenning stuurt u naar: Kabinet van de burgemeester van Harderwijk, postbus 149, 3840 AC Harderwijk. Vermeld op de envelop de tekst 'Vertrouwelijk'.
 • Dien uw aanvraag op tijd in, minimaal 3 maanden voor de uitreiking van de onderscheiding. Zodat de gemeente voldoende tijd heeft om de aanvraag te beoordelen.

 • U kunt iemand uit uw omgeving voordragen voor een lintje, deze persoon moet in de gemeente Harderwijk wonen.
 • Neem vooraf contact op met de gemeente. We bekijken of de verdiensten van de persoon die u wilt voordragen inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding.
 • Vervolgens krijgt u uitgelegd wat u verder moet doen om het voorstel in te dienen. Daarna begint u met het verzamelen van alle benodigde gegevens.
 • Hebt u alle gegevens bij elkaar, dien dan het voorstel in bij de gemeente.
 • Bij een Koninklijke onderscheiding op de laatste werkdag voor Koningsdag (de lintjesregen) dient u de voordracht uiterlijk 1 juni in het jaar ervoor in.

 • Het Harderwijks Jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren van 6 tot en met 23 jaar die vrijwillig helpen aan een mooier en beter Harderwijk. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.
 • De gemeente Harderwijk zoekt ieder jaar een bijzondere jongere die in aanmerking komt voor het Jeugdlintje. Wij zien uw aanmelding voor het Jeugdlintje van 2024 graag tegemoet via het formulier Aanmelden jeugdlintje!
 • Hebt u een vraag over het Jeugdlintje? Stuur een bericht via ons contactformulier.
Aanmelden jeugdlintje