Onderscheidingen

  • U kunt iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding (de Erepenning of de Erespeld) en voor een Koninklijke onderscheiding als iemand iets heel bijzonders doet voor een ander of voor de maatschappij.
  • Voor een gemeentelijke onderscheiding vraagt u minimaal 3 maanden voor de uitreiking het formulier op bij de gemeente.
  • De aanvraag van een Koninklijke onderscheiding moet u indienen voor 1 juni van het jaar vóór de uitreiking.
  • Neem altijd van tevoren contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.