7 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt

Vanmorgen ontvingen 7 inwoners van Harderwijk een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Joon verraste hen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Huis van de Stad.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

  • De heer K.A. Bosselaar
  • Mevrouw H. Heij-van de Kraats
  • De heer E. Mekenkamp
  • Mevrouw E.G.C. Schrijver
  • De heer J.A. van der Vegt
  • De heer G.A. van der Worp

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden (een onderscheiding voor mensen in dienst van Defensie) is benoemd:

  • de heer S.S.P. Wolf.

De heer Karel Bosselaar (67) is al bijna 50 jaar vrijwilliger. Hij heeft meerdere functies vervuld bij Scouting Nederland en is daarnaast al jaren betrokken bij de Protestantse Gemeente Harderwijk. Als ouderling, voorzitter van de kerkenraad en lector. Ook kookt de heer Bosselaar regelmatig voor een groep ouderen.

Mevrouw Henriëtte Heij (70) was actief voor de Fundashon Gideon, die zich inzet voor kwetsbare kinderen op Curaçao. Ze was vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Het Anker in Bleiswijk en bij Kerkelijk Centrum de Regenboog in Drielanden. Daar ondersteunt ze de koster en helpt ze onder meer bij trouw- en rouwdiensten. Ze verzorgt als vrijwilliger maaltijden bij zorginstelling Randmeer/Boerhavehof, Stichting de Ontmoeting en Inloophuis de Oude Synagoge. Daarnaast is ze keukenvrijwilliger bij Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg.

De heer Egbert Mekenkamp (69) was voorzitter van Tennis Vereniging Frankrijk. Daar is hij nu nog als vrijwilliger actief. Hij is mantelzorger en ondersteuner van veel mensen in zijn directe omgeving. Van familie tot buren. De heer Mekenkamp was bestuurslid en voorzitter bij de Lions Harderwijk-Irminloo. Tegenwoordig is hij daar lid van verschillende commissies. Hij is gids tijdens de rondvaarten van Veluvia en vrijwilliger bij de Historische Vereniging Herderewich.

Mevrouw Els Schrijver (75) zet zich al sinds 1974 actief in voor de Geloofsgemeenschap van de H. Catherina. Ze was bestuurslid en voorzitter van de Stichting Jeugdtheater. Daarnaast is ze vrijwilliger en bestuurder van het Gilde van Stadsgidsen, gastvrouw bij het Stadsmuseum Harderwijk en helpt ze jongeren in het Netwerk Maatje op Maat. Mevrouw Schrijver is penningmeester van Platform Historisch Harderwijk en de Stichting Clio Harderwijk.

De heer Jan van der Vegt (77) richtte in 1982 de Stichting ECHO op in Harderwijk, een evangelisch centrum voor hulp en ondersteuning. Hij stichtte meerdere evangelische gemeenten in de regio. Daarnaast was hij betrokken bij veel activiteiten op het gebied van evangelisatie. Zoals de Stadsbijbel voor Harderwijk en Hierden, De Buzz en de komst van de Ark van Noach naar Harderwijk. Tegenwoordig helpt hij de Stichting Children and Teens in Worship in Ghana aan goederen, leermiddelen en fietsen.

De heer Siebren Wolf (56) is als sinds zijn 18e actief als vrijwilliger. Hij begon als leidinggevende bij een scoutinggroep in Apeldoorn en is sinds die tijd in verschillende functies (van leidinggevende en EHBO’er tot bestuurslid) betrokken bij diverse aan scouting verbonden organisaties. De heer Wolf was vrijwilliger bij de Muzenhof en is al jaren mantelzorger. Eerst voor zijn ouders en nu nog voor zijn zuster.

De heer Tonnie van der Worp (72) is al meer dan 40 jaar in verschillende rollen actief bij de Petrakerk in Harderwijk. In het verleden was hij er organist, diaken, secretaris en scriba. Sinds 1983 is hij er tevens hulpkoster. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de verbouwing van het kerkgebouw als lid van de verbouwcommissie.