Initiatievenloket

 • Heeft u een idee voor een initiatief dat een positieve verandering brengt, waar iedereen aan kan meedoen en waar meerdere inwoners van profiteren? Dien uw initiatief in bij het initiatievenloket!
 • De gemeente kan uw initiatief op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld door financiering, door mee te denken of door het proces te begeleiden.
 • Uw initiatief moet minimaal 8 weken voor de gewenste uitvoering ervan ingediend worden.
 • Na uw aanvraag krijgt u binnen 2 weken een reactie.
Een initiatief indienen

De rol van de gemeente kan per initiatief verschillen. Denk aan:

 • Financiering: door zelf (deels) te financieren of te wijzen op andere mogelijkheden of regelingen.
 • Meedenk- en netwerkfunctie: samenbrengen van inwoners, verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere partijen.
 • Procesbegeleiding: helpen bij vergunningsaanvragen en andere officiële procedures.
 • Uitvoering: de gemeente voert het initiatief niet uit, dat doet de initiatiefnemer. In bepaalde gevallen kan de gemeente wel helpen bij de uitvoering, bijvoorbeeld als het initiatief aansluit bij beleid van de gemeente.

 • Inwoners doen actief mee aan het initiatief en leveren menskracht bij de organisatie en uitvoering.
 • Het initiatief voldoet aan 1 of meer van de volgende punten:
  • Er is aantoonbaar draagvlak. Meerdere mensen willen het.
  • Iedereen kan meedoen.
  • Vergroot de ‘zelfredzaamheid' van bewoners: zij redden zichzelf met zo min mogelijk professionele ondersteuning.
  • Vergroot de ‘leefbaarheid' in de straat, buurt/wijk, stad: een gebied wordt aantrekkelijker om in te wonen.
  • Maakt de leefomgeving schoner.
  • Vergroot het gevoel van veiligheid.
  • Moedigt duurzaam gedrag aan.
  • Draagt bij aan de sociale samenhang.
 • Er is geen individueel of commercieel belang.
 • U onderzoekt ook subsidiemogelijkheden bij andere partijen.
 • U kunt duidelijk laten zien wat het doel is.

Let op: inrichtingskosten voor buurt- of wijkgebouwen komen niet in aanmerking voor vergoeding.