Subsidies deskundigheidsbevordering

 • Samenvatting

  Als u cursussen/opleidingen voor het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers van uw organisatie organiseert kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • uw organisatie moet een rechtspersoon zijn
  • de cursus draagt bij aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie
  • de kosten van de cursus zijn markconform
  • van de kosten van de cursus (inclusief reiskosten) wordt maximaal 75% gesubsidieerd
  • subsidie aanvragen kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is
  • aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst
  • u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de cursus aan

  Subsidie deskundigheidsbevordering aanvragen >>

 • Hoe werkt het?

  Neem voor vragen contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of (0341) 411 911.

 • Aanvullende informatie