Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt ook veel Harderwijkers bezig. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over opvang van Oekraïense vluchtelingen in Harderwijk. Dit overzicht wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

Biedt u onderdak aan een derdelander uit Oekraïne? Dan is het heel belangrijk om na te gaan of u na 4 maart 2024 nog opvang mag of wilt blijven bieden. Zo voorkomt u mogelijke financiële gevolgen. Onderstaand leggen we uit hoe dit zit, wat u moet doen en waar u terecht kan voor meer informatie.

Voor welke groep vluchtelingen uit Oekraïne geldt dit?

De meeste vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dit geeft ze bepaalde rechten in Nederland, zoals het recht op opvang. Voor een kleine groep vluchtelingen uit Oekraïne geldt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming na 4 maart 2024 niet (meer). Het gaat om derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog. Ze werkten of studeerden in Oekraïne, maar zijn afkomstig van een ander land. Na 4 maart 2024 vervalt het verblijfsrecht, het recht op een opvangplek bij de gemeente of bij u, voor deze groep derdelanders. Dit betekent dat zij Nederland moeten verlaten. Tenzij ze een asielaanvraag hebben lopen of een reguliere vergunning hebben voor werk of studie.

Hoe kunt u achterhalen of u uw gast nog mag opvangen na 4 maart?

 • Vraag uw gast of deze een brief van de IND heeft ontvangen.
 • Staat hierin dat uw gast moet vertrekken uit Nederland? Stop dan met onderdak bieden en zorg dat hij niet meer op uw adres staat ingeschreven. Zo voorkomt u dat toeslagen of uitkeringen worden stopgezet.
 • Kan uw gast aantonen een asielaanvraag te hebben lopen of heeft deze een studie/werkvergunning? Dan mag u onderdak blijven bieden. Maar voordat u besluit om de opvang door te zetten, is het goed om te weten wat de gevolgen zijn. Het kán namelijk van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering, toeslagen of gemeentelijke belastingen (reinigingsheffing en rioolheffing).

Meer weten over mogelijke gevolgen voor uw toeslagen?

 • Ontvangt u 1 of meerdere toeslagen? Controleer of uw gast uw toeslagpartner is, want verlengen van de opvang kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Kijk op de website van Dienst Toeslagen: Heb ik een toeslagpartner? (toeslagen.nl/partner).
 • Bel met vragen over uw persoonlijke situatie met de BelastingTelefoon via 0800 - 0543.

Meer weten over mogelijke gevolgen voor uw uitkering of gemeentelijke heffingen?

Als uw gast meetelt als huisgenoot, kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering of gemeentelijke heffingen. Omdat dit per gemeente verschilt, kunt u het beste met uw gemeente contact opnemen.

Wat kan uw gast doen?

Is uw gast een derdelander die na 4 maart 2024 geen recht meer heeft op tijdelijke bescherming? Dan is het advies om voor 4 maart 2024 aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) door te geven dat hij/zij bij een gastgezin woont. En dan kan meteen worden doorgegeven of de opvang door het gastgezin voortgezet wordt of niet. Uw gast kan hiervoor bellen met de COA-informatielijn via 088 7157 000 of mailen naar info@coa.nl.

Andere vragen?

U en uw gast kunnen voor vragen over bijvoorbeeld de opvang of beëindiging hiervan, terecht bij Vluchtelingenwerk. Te bereiken via de website www.refugeehelp.nl. Via de contactpagina kunt u een afspraak maken.

Spreekuur leefgeld aanvragen

 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen leefgeld aanvragen bij de gemeente.
 • Dit doet u tijdens het spreekuur in het Huis van de Stad.
 • Het spreekuur is elke dinsdagmorgen tussen 9.00 en 10.30 uur.

Gratis openbaar vervoer

Op vertoon van een identiteitsbewijs kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Na inschrijving in de gemeente vervalt het gratis reizen.

Inschrijving in de gemeente

Bent u nog niet ingeschreven bij de gemeente? Neem dan ook uw paspoort of andere identiteitspapieren mee. Dan schrijven we u in.

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
 • De persoon die zich inschrijft, krijgt dan een burgerservicenummer (BSN).
 • Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar 0341 411 911. Wij kunnen u dan verder informeren.

Het streven is om kinderen en jongeren (4-17 jaar) onderwijs te laten volgen.

Op dit moment werkt gemeente Harderwijk met verschillende organisaties samen om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden. Wilt u ook helpen? Dat kan op onderstaande manieren.

Als gemeente Harderwijk kunnen wij geen giften aannemen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wilt u op een andere manier helpen? E-mail dan naar oekraine@harderwijk.nl.

Aanmelden als vrijwilliger

Neem hiervoor contact op met Stichting Present Harderwijk via info@presentharderwijk.nl.

Aanbieden kleding

Kleding kunt u afgeven bij het Leger des Heils Harderwijk. Neem hiervoor vooraf contact op via 0341 426 557 of zininharderwijk@legerdesheils.nl.

Aanbieden overige goederen

Goederen kunt u afgeven bij Kringloopwarenhuis Het Goed. Neem hiervoor vooraf contact op via 0341 274 480 of via het contactformulier

De organisaties in Harderwijk werken nauw samen met de opvanglocaties en leveren de benodigde spullen. Hulp bieden is maatwerk; regelmatig wijzigt de lijst met gevraagde goederen. De organisaties sorteren alle gedoneerde spullen en leveren de gevraagde spullen als deze beschikbaar zijn. Als er alsnog teveel spullen zijn, dan wordt een deel van de gedoneerde spullen ook in het kringloopwarenhuis verkocht.

Ik heb Oekraïners in huis

Als gemeente vinden we het hartverwarmend dat mensen in onze gemeente bereid zijn hun huis en hart open te stellen voor vluchtelingen. Of het nu bij u thuis is, in een vakantiehuisje of op een andere locatie, heel hartelijk dank hiervoor!

We vragen u, samen met uw Oekraïense gast waar u onderdak aan verleent, zich te melden bij de receptie in de Stadswinkel en zich te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo weten we welke vluchtelingen in onze gemeente zijn en kunnen we hen zo goed mogelijk helpen met bijvoorbeeld medische zorg.

Een afspraak maken voor registratie in de BRP kan via telefoonnummer 0341 411 911.

Meer informatie over registratie in de BRP vindt u op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Ik wil stoppen met opvang bij mij thuis

Allereerst hartelijk dank dat u thuis vluchtelingen heeft opgevangen. Als dat niet meer kan, dan kunt u dit per mail aangeven bij Sylvia van Itegem via oekraine@harderwijk.nl. Zij zorgt ervoor dat het regionaal coördinatiecentrum op de hoogte wordt gebracht. Deze instantie zoekt naar een nieuwe opvanglocatie. Waar dat is hangt af van beschikbare opvangplekken binnen onze regio.

Ik wil naar een andere opvangplek

Vindt u het niet meer prettig verblijven bij uw gastgezin? Dan kunt u dit per mail aangeven bij Sylvia van Itegem via oekraine@harderwijk.nl. Zij zorgt ervoor dat het regionaal coördinatiecentrum op de hoogte wordt gebracht. Deze instantie zoekt naar een nieuwe opvanglocatie. Waar dat is hangt af van beschikbare opvangplekken binnen onze regio.

In Harderwijk is op dit moment Sonnevanck aangewezen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Zodra er meer locaties in gebruik worden genomen, wordt dit hier vermeld.

 • Oekraïners die in een particuliere opvanglocatie zitten, nemen contact op met de huisarts waarbij die particulier is ingeschreven.
 • Oekraïners die in een centrale opvanglocatie zitten, hebben de vrijheid om een huisarts naar keuze te benaderen.
 • Bij spoed buiten kantooruren kunnen ook de Oekraïners terecht bij de Spoedpost in het St Jansdal ziekenhuis: telefoonnummer 085 7737371.

Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vluchtelingen zijn een risicogroep en vallen onder de categorie afhankelijkheidsrelaties. Bij particuliere opvang kan er naast mensenhandel ook huiselijk geweld of kindermishandeling gebeuren. Denk hierbij aan seksueel geweld en seksueel misbruik. Veilig Thuis geeft informatie, advies, biedt ondersteuning en doet onderzoek. Kijk voor meer informatie op ;www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl

 • Op rijksoverheid.nl staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland.
 • Op www.giro555.nl leest u dat financiële hulp hard nodig is. Geld doneren is een effectieve manier om bij te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten precies wat wanneer nodig is en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen.
 • Op www.vluchtelingenwerk.nl leest u de verwachting dat er ook veel vluchtelingen in Nederland zullen aankomen, op zoek naar bescherming en veiligheid. In Ter Apel staat Vluchtelingenwerk klaar voor de komst van Oekraïense vluchtelingen.
 • U vindt hier veel gestelde vragen en antwoorden over vluchtelingen en asielzoekers.
 • U vindt ook een pagina met informatie over hoe u als particulier vluchtelingen kunt helpen.
 • RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.
 • In Nederland zijn we goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten. Op www.crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit.
 • Ook op www.vnog.nl staat nuttige informatie. Bijvoorbeeld over cyberveiligheid.