Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer ze opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving maakt ook de kans kleiner dat ze gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Als gemeente willen we bijdragen aan een positieve leefomgeving van onze jongeren. Daarom startte in 2023 het programma ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)'. Dit doen we samen met andere gemeenten in de Noord-Veluwe.

OKO in Harderwijk

Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren:

  • thuis (gezin)
  • op school
  • in de vriendenkring (peergroep)
  • in de vrije tijd.

Dit zijn de vier domeinen die in OKO centraal staan. OKO richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar.

Bij de start van OKO in januari 2023 heeft de gemeente Harderwijk een kernteam opgezet. Dit kernteam bestaat uit lokale partners die zich inzetten voor het mentaal welbevinden van jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Samen met het kernteam werken we aan een lokale OKO-aanpak. Om alle andere belanghebbenden en samenwerkingspartners te informeren en enthousiasmeren, is er op 22 mei 2023 een startbijeenkomst georganiseerd samen met de gemeente Ermelo en Putten.

Monitoring en dialoogsessies

Elke 2 jaar houdt de GGD een gezondheidsmonitor binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zo kunnen we zien hoe het met de jongeren gaat. De meest recente gezondheidsmonitor was in het najaar van 2023. Toen werd de gezondheidsmonitor op V(S)O scholen in de Noord-Veluwe uitgevoerd.

De vragen in de monitor gaan over:

  • jongeren en hun leefstijl
  • gezondheid en zaken die daar op van invloed zijn.

We gebruiken de resultaten om de gezondheid en de leefomstandigheden van jongeren een boost te geven! Met de resultaten gaan we namelijk met belanghebbenden, bijvoorbeeld lokale partners, in gesprek tijdens de Dialoogsessie. Samen bepalen we de 3 speerpunten waarmee we aan de slag gaan.

Speerpunten

Met onze samenwerkingspartners gaan we aan de slag met de speerpunten. Binnen de 4 gebieden kijken we naar beschermende en risicofactoren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat steun van ouders / verzorgers en een positieve sfeer op school het geluk van jongeren verhoogt.
Deze beschermende factoren kunnen daarnaast voorkomen dat ze gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Pesten en tot laat buiten rondhangen blijken daarnaast juist het geluk van jongeren te verminderen. En dat vergroot de kans op drinken, roken of drugsgebruik.

We versterken deze beschermende factoren en pakken de risicofactoren aan. De OKO aanpak bestaat dus niet uit een vast pakket aan interventies of campagnes. Lokaal bespreken we met elkaar wat de grootste aandachtspunten zijn. En waar kansen liggen om aan te pakken.

Aanmelden OKO bijeenkomst 27 mei

Als ouder of verzorger heeft u een belangrijke rol in het project OKO. Kinderen brengen meestal veel tijd door in het gezin. Dit is dan ook 1 van de 4 gebieden binnen OKO. Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren positief of negatief van invloed zijn op het drinken van alcohol, het gebruik van drugs of roken. Daarnaast heeft het invloed op hoe het met uw kind(eren) gaat. In het domein Gezin gaat dit om de volgende factoren:

  • Tijd doorbrengen met ouders / verzorgers
  • Controle en monitoring door ouders / verzorgers
  • Ondersteuning door ouders / verzorgers
  • Regels stellen

Dit noemen we de beschermende factoren. Door deze factoren is de kans kleiner dat uw kind alcohol drinkt, rookt of drugs gebruikt. Daarnaast voelt uw kind(eren) zich beter.

Wilt u meer weten over jongeren, mentaal welbevinden en middelengebruik? Tactus organiseert af en toe (online) informatieve bijeenkomsten voor ouders /verzorgers. Kijk daarvoor eens op de website van Tactus.

Wilt u meedenken of heeft u vragen? Neem dan contact op met Nikita van Taarling (Projectleider OKO Harderwijk, Ermelo en Putten).

Als professional heeft u een belangrijke rol in het project OKO. Soms is dit op 1 van de 4 domeinen, maar soms ook op meerdere domeinen. Er wordt na de dialoogsessie gewerkt aan 3 verschillende speerpunten, misschien ook wel 1 die aansluit op uw werk.

Wilt u meedenken of heeft u vragen? Neem dan contact op met Nikita van Taarling (Projectleider OKO Harderwijk, Ermelo en Putten).

Het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is er vooral voor jou! We willen ervoor zorgen dat je kunt opgroeien in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij je goed voelt. Jongeren uit klas 2 en 4 op de middelbare school vullen elke 2 jaar een vragenlijst in, zo zien we hoe het met jullie gaat. Wil je verder meedenken? Of heb je vragen? Neem dan vooral contact op met Nikita van Taarling (Projectleider OKO Harderwijk, Ermelo en Putten).

Wist je dat er in Harderwijk heel veel leuke activiteiten zijn voor jou waar je aan mee kunt doen. Kijk daarvoor eens op de website van Talenthouse Harderwijk of GA! Harderwijk. Daarnaast heeft je school misschien wel leuke activiteiten en kun je sporten bij 1 van de vele sportverenigingen in de regio.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is een Nederlandse aanpak, die is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel. Het model is gericht op het uitvoeren van lokale interventies die risicofactoren voor middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) verminderen en beschermende factoren versterken. Meer informatie over OKO en het preventiemodel lees je op de website van het Trimbos Instituut.