Verkiezingen

Verkiezing gemeenteraad

Woensdag 21 maart 2018 worden de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden.

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Ook wordt er op 21 maart 2018 een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Kijk voor meer informatie over het referendum op de website www.referendum-commissie.nl.

Politieke partij

Wilt u als politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan vindt u informatie over kandidaatstelling, registratie van de politieke partij, de verkiezingsborden en de campagnevoering op de pagina Informatie voor politieke partijen

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens