Stembureaulid worden

  • Op woensdag 22 november 2023 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. U kunt dan naar de stembus om uw stem uit te brengen.
  • Stembureauleden zorgen er voor dat alle inwoners hun stem kunnen uitbrengen. Hun hulp is daarom onmisbaar op deze dag.
  • Op woensdagavond worden op de stembureaus na 21.00 uur de stemmen per partij geteld. Helpt u ook mee? Alle inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden.
  • Op donderdag 23 november vanaf 09.00 uur, worden op het Bouw & Infrapark ook stemmen geteld. Ook daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.
  • Wilt u zich aanmelden of meer weten? Lees dan de informatie en meld u aan.
Aanmelden als stembureaulid & informatie

Taken van een stembureaulid

  • Een stembureaulid zorgt ervoor dat de kiezers hun stem kunnen uitbrengen.

  • Een stembureaulid zorgt voor een goede gang van zaken op het stembureau, zoals het controleren van stempassen en volmachten.

  • Na het sluiten van het stembureau worden de stemmen geteld door stembureauleden.