Binnenstad 2031

De Binnenstadsvisie Harderwijk 2031 'Een eigentijdse Hanzestad' is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. We kunnen nu aan de slag met de uitvoering!  

Harderwijk is een prachtige Hanzestad en onze binnenstad heeft veel te bieden op het vlak van winkelen, cultuur en verblijven. Er is in Harderwijk de laatste jaren al heel wat gebeurd. De bestrating in de binnenstad werd aangepakt en er werd een haven gegraven op de plaats waar eerst de parkeerplaats voor het Dolfinarium lag. Daardoor heeft Harderwijk een mooie boulevard langs het water gekregen. 

Toch ontkomt ook de binnenstad niet aan veranderingen, onder andere wat de winkelmarkt betreft. Om te zorgen dat Harderwijk daarop goed is voorbereid, is de binnenstadsvisie 2031 opgesteld. We hebben 2031 als doel, omdat Harderwijk dan 800 jaar stadsrechten heeft. 

In de binnenstadsvisie en met het uitvoeringsprogramma hebben we een antwoord geformuleerd op de vraagstukken die op het centrum afkomen. Om deze vraagstukken in beeld te krijgen is in de 1e fase een diagnosedocument opgesteld.

Binnenstadsvisie: diagnose (pdf, 11 MB)

Binnenstadsvisie

Met deze integrale binnenstadsvisie laten we zien welk toekomstbeeld van de binnenstad we voor ogen hebben. Er is steeds meer behoefte aan een multifunctionele binnenstad. Een binnenstad waar je kunt werken, wonen, winkelen, verblijven en ontmoeten. De binnenstadsvisie zorgt voor duidelijkheid voor ondernemers, inwoners, eigenaren en andere belanghebbenden over de toekomst van de binnenstad.

Dit vormt de basis om gezamenlijk verder te investeren in een mooie en aantrekkelijke binnenstad om trots op te zijn. De visie is een kapstok, waarmee we streven naar een compacte, complete en comfortabele eigentijdse Hanzestad.

We vinden het belangrijk om allereerst de goede basis die we de afgelopen jaren bereikt hebben, gezamenlijk op orde te houden. Hiervoor is de gewenste ruimtelijk-econonomische structuur verduidelijkt. Daarnaast zetten wij in op een viertal sleutellocaties die voor de komende jaren het grote verschil kunnen maken:  

  • Herontwikkeling Vuldersbrink
  • Bruggestraat (en Boulevard) autovrij
  • Nieuwe functies op en rond Kloosterplein en Donkerstraat
  • Uitnodigende stadsentrees
Binnenstadsvisie Harderwijk 2031 (pdf, 15 MB)

Uitvoeringsprogramma

Voor de uitvoering van de visie hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld.We kunnen niet alles tegelijkertijd en ook niet alles alleen. Daarom werken we in fases. In het jaarplan kunt u lezen wat er in 2024 op de planning staat.

Binnenstadsvisie: uitvoeringsprogramma (pdf, 5 MB) Binnenstadsvisie: jaarplan 2024 (pdf, 160 KB)