woningen project de groene zoom

De Groene Zoom

 • De Groene Zoom is de stadsrandzone ten zuiden van Drielanden: een groen, stedelijk uitloopgebied tussen Ermelo en Harderwijk.
 • In het groene gebied komen woningen, een park, en mogelijkheden voor sport en uitgaan.
 • Vragen of opmerkingen over project De Groene Zoom? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 of info@harderwijk.nl.

Locatie

 • De Groene Zoom ligt tussen de Groene Zoomweg, Horloseweg, Fokko Kortlanglaan en de Harderwijkerweg.
 • Door het plangebied ligt de spoorlijn Zwolle-Amersfoort.

Woningen

Het project Groene Zoom kent verschillende (kleinschalige) woningbouwontwikkelingen. Het merendeel van deze ontwikkelingen is reeds gerealiseerd en bewoond. Twee projecten zijn momenteel nog in ontwikkeling:

 • Voor de locatie op de hoek van de Harderwijkerweg en de Groene Zoomweg hebben we een omgevingsvergunning verleend voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer hierover een uitspraak komt.
 • We hebben de locatie aan de Fokko Kortlanglaan 169 in principe aangemerkt als broedplaats voor start-ups met een accent op circulaire economie. Momenteel werken we aan een haalbaarheidsonderzoek. In september 2024 ontstaat hierover meer duidelijkheid.
 • In het IHP Onderwijs is het gebouw de Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan 181 aangemerkt als onderwijslocatie voor het Leonardo Harderwijk. Er worden hiervoor plannen gemaakt. 

 • Het gebied blijft groen en open, als contrast met de stedelijke bebouwing van Drielanden en het bosachtige gebied van Ermelo.
 • De ruimte tussen de woningen richten we in als natuurpark met speelweiden, natuurlijke beplanting, dierenweiden, doorlopende groenzones en wandelfietsroutes.
 • Er komt een fiets- en wandelpad van oost naar west langs bestaande beken.
 • Bij Stadsoogst Harderwijk aan de Tuindersbrink 5 zijn eigen verbouwde seizoensproducten en gerechten uit de keuken te koop.
 • Ten westen van de spoorlijn vindt u aan de Kolbaanweg Bowling Harderwijk, Basic Fit-sportschool en schietbioscoop Van Seventer. Een combinatie van sportiviteit en uitgaan.