woningen project de groene zoom

De Groene Zoom

 • De Groene Zoom is de stadsrandzone ten zuiden van Drielanden: een groen, stedelijk uitloopgebied tussen Ermelo en Harderwijk.
 • In het groene gebied komen woningen, een park, en mogelijkheden voor sport en uitgaan.
 • Vragen of opmerkingen over project De Groene Zoom? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911 of info@harderwijk.nl.

Locatie

 • De Groene Zoom ligt tussen de Groene Zoomweg, Horloseweg, Fokko Kortlanglaan en de Harderwijkerweg.
 • Door het plangebied ligt de spoorlijn Zwolle-Amersfoort.

Woningen

 • Woningen passen binnen het landelijke beeld van De Groene Zoom.
 • De woningen liggen aan brinken/erven vlakbij bestaande bebouwing en zijn verbonden met de wandel- en fietsroutes.
 • De woningen zijn bereikbaar via de Fokko Kortlanglaan of de Horloseweg.
 • CPO De Groene Zoom bouwt 15 woningen aan de Tuindersbrink en de Kleine Akkers.
 • Ter hoogte van Horloseweg 38 komen naast de bestaande boerderijwoning 6 vrijstaande woningen. De Ermelosebrink wordt de toegangsweg tot deze woningen.
 • Op de locatie van de Fokko Kortlanglaan 119-127 komt een brinkdorpje 'Evertshof ' met 6 vrijstaande woningen. Daaromheen komen hagen en houtsingels. Aan de noordzijde komt een dichte houtwal, een weide en een park met fruitbomen.
 • In het gebied ten oosten van het perceel  Horloseweg 60 is het plan om 20 kleine woningen te bouwen van maximaal 50 m2 (Small Smart Living) met een gemeenschappelijke ruimte. In 2020 startte hiervoor de bestemmingsplanprocedure.
 • Op het terrein van groenvoorzieningenbedrijf Sight Landscaping aan de Groene Zoomweg is het plan Brinken in de Zoom in voorbereiding dat voorziet in de bouw van 98 koopwoningen in diverse prijscategorie├źn. In 2022 wordt gestart met de procedure om het bestemmingsplan hiervoor te wijzigen.

 • Ten oosten van de spoorbaan Zwolle-Amersfoort ligt het groene Werklandschap Oost en West. De bedrijventerreinen Tonsel (Harderwijk) en Veldzicht (Ermelo). Hieromheen komt nieuwe beplanting, zodat het afgeschermd ligt van de bebouwing.
 • De gemeente ontwikkelt beleid over huisvesting van arbeidsmigranten. Het zou kunnen dat er naast de Harderwijkerweg huisvesting voor deze doelgroep komt.
 • We zoeken naar een nieuwe bestemming van het oude schoolterrein de Wijde Blik (Fokko Kortlanglaan 181) en de oude boerderij aan de Fokko Kortlanglaan 169 in Werklandschap West.

 • Het gebied blijft groen en open, als contrast met de stedelijke bebouwing van Drielanden en het bosachtige gebied van Ermelo.
 • De ruimte tussen de woningen richten we in als natuurpark met speelweiden, natuurlijke beplanting, dierenweiden, doorlopende groenzones en wandelfietsroutes.
 • Er komt een fiets- en wandelpad van oost naar west langs bestaande beken.
 • Bij Stadsoogst Harderwijk aan de Tuindersbrink 5 zijn eigen verbouwde seizoensproducten en gerechten uit de keuken te koop.
 • Ten westen van de spoorlijn vindt u aan de Kolbaanweg Bowling Harderwijk, Basic Fit-sportschool en schietbioscoop Van Seventer. Een combinatie van sportiviteit en uitgaan.

 • In 2020 is een  rechtstreekse fietsverbinding tussen Harderweide en Ermelo via een fietstunnel onder de Groene Zoomweg aangelegd.
 • In 2021 leggen we een gedeelte van het fietspad tussen Horloseweg en Hoge Geestpad aan. Ook trekken we dan het fietspad vanaf het Zwarte Pad achterlangs de camping en chaletpark De Hanenburg door naar de Fokko Kortlanglaan.