Gebiedsprogramma Hierden

Op 27 juni 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats in de dorpskerk in Hierden. Deze goed bezochte avond heeft veel input opgeleverd. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan om het gebiedsprogramma voor Hierden verder vorm te geven.

Op maandagavond 29 januari 2024 vond er een 2e bijeenkomst plaats. Tijdens deze inloopavond is het 1e concept van het gebiedsprogramma met de Hierdenaren gedeeld. De gemeente heeft hier veel reacties op mogen ontvangen. Inmiddels is de reactietermijn gesloten en neemt de gemeente alle reacties mee in overweging voor het opstellen van de commentaarnota. In deze commentaarnota worden de reacties samengevat en schrijft de gemeente hierop een antwoord. Mogelijk bieden sommige reacties aanleiding tot aanpassingen in het gebiedsprogramma.

Het streven is om het definitieve stuk van het gebiedsprogramma met aanpassingen in de zomer 2024 in de raadscommissie (Stad & Omgeving) te bespreken. De bedoeling is dat dit stuk, als eerste gebiedsprogramma, samen met de bespreking van de Omgevingsvisie op de agenda komt. In het najaar wordt het college van B&W gevraagd om het gebiedsprogramma vast te stellen. Het vaststellen van een programma is onder de Omgevingswet niet langer een bevoegdheid van de raad. Het college van B&W zal het gebiedsprogramma vaststellen nadat de gemeenteraad de Omgevingsvisie heeft vastgesteld. Vervolgens kan de gemeente aan de slag om de ingekomen initiatieven te toetsen.