Gebiedsuitwerking Hierden

Op 27 juni 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats in de dorpskerk in Hierden. Deze goed bezochte avond heeft veel input opgeleverd. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan om de gebiedsuitwerking voor Hierden verder vorm te geven.

Inmiddels heeft het college van B&W van de gemeente Harderwijk ingestemd met het concept van deze gebiedsuitwerking. Het document ligt nu ter inzage en is er voor iedereen de mogelijkheid om hier een reactie op te geven. Degebiedsuitwerking is te downloaden en te bekijken (pdf, 42 MB). Uw reactie kunt u sturen naar de contactpersoon Tim Nagtegaal, via t.nagtegaal@harderwijk.nl.

De bedoeling is dat u op maandagavond 29 januari 2024 tussen 18.30 en 21.00 uur in de dorpskerk in Hierden kunt inlopen om kennis te nemen van deze gebiedsuitwerking, uw vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. Wethouder Enklaar is hierbij aanwezig en deze informatiebijeenkomst is onderdeel van de participatie. Alle ingekomen reacties zullen we betrekken bij het vormgeven van de uiteindelijke versie die vervolgens – na behandeling in de commissie Stad en Omgeving - aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.