Project Harderweide

Harderweide

 • Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project.
 • Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed.
 • Bijzonder is ook de geluidswal langs de A28, met daarin geïntegreerde zonnepanelen. 

Duurzame buitenruimte en wijkinrichting

 • Het project Harderweide legt een verbinding tussen wonen en de landelijke omgeving. Er is veel ruimte voor duurzame ontwikkelingen in de toekomst.
 • Houtwallen, waterpartijen en verschillende bomen en groen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, minder hittestress en meer biodiversiteit. 
 • De inrichting van de wijk is aangepast aan weersomstandigheden zoals piekbuien en periodes van droogte.
 • Straatmeubilair wordt van herbruikbaar materiaal gemaakt. 

Wijkinrichting

 • De wijk bestaat uit kleinere dorpse buurtjes, rondom brinken. 
 • Er is volop ruimte voor ontspanning, lichaamsbeweging en positieve contacten met en tussen buurtbewoners.
 • Het gaat niet meer alleen om wonen in die natuur, maar ook om zorgen voor de natuur. 

Crescent park

 • Het Crescent Park ligt aan de noordzijde van het nieuwe wijkdeel Harderweide en langs de A28. Met een wandelroute van bijna 4 kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een uniek verblijfsgebied voor Harderweide. Ook bewoners van naastgelegen woonwijken maken graag gebruik van deze geweldige locatie om te recreëren.
 • Deze nieuwe stadsuiterwaard speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter die bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2. 

Geluidscherm A28

 • Goede geluidwering langs de A28 zorgt voor een fijne woonomgeving. Het geluidsscherm langs het Crescent Park wordt vervangen door een scherm.
 • Op de bestaande grondwal, die 8 meter hoog is, komt een scherm. De schermen weren geluid en wekken elekriciteit op.

Stand van zaken en planning

 • In deelgebied 1 zijn 379 woningen gebouwd. Dit gebied is grotendeels klaar en bewoond.
 • In deelgebieden 2 en 3 komen nog ruim 700 woningen. Een aantal hiervan wordt als bouwkavel door de gemeente Harderwijk uitgegeven. Consortium Slokker Vastgoed en BPD Ontwikkeling ontwikkelen de woningen in deelfases. Deze energieneutrale woningen bouwen we aardgasvrij. Een mix van sociale huur- en koopwoningen tot vrijstaande woningen en bouwkavels zorgen voor een gevarieerd aanbod. Naar verwachting zijn de eerste woningen vanaf 2021 te koop. 

Contact

Vragen of opmerkingen over het project Harderweide? Neem contact op met de gemeente.

Naar overzicht Projecten in Harderwijk