Harderweide

Succesvol:

Goed nieuws! Eerste woningen in de verkoop

De 1e woningen in Harderweide gaan in de verkoop. Iedereen kan zich inschrijven voor deze koopwoningen. Inschrijven kan via www.buitenlevenharderwijk.nl
Let op: Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning in deze fase geldt een toewijzingsprocedure.

Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project. Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed. Bijzonder is ook de geluidswal langs de A28, met daarin geïntegreerde zonnepanelen.

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 en 3

De komende jaren wordt de wijk Harderweide (deelplan 2 en 3) verder uitgebreid met circa 860 woningen. Waarvan circa 70 vrijstaand of als bouwkavel en circa 200 woningen in de categorie 'sociale huur'. Deze woningen worden gebouwd tussen het Crescentpark en de Groene Zoomweg. De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in delen en fases uitgevoerd. Te beginnen met Harderweide deelplan 2 (noord).

In Harderweide deelgebied 2 (noord) komen 239 woningen,  waarvan 43 sociale huur, 28 vrije sector huur en 168 koopwoningen. Er worden verschillende soorten woningen in diverse prijsklassen gebouwd: twee-onder-een-kap-, rug-aan-rug, rij- en hoekwoningen, appartementen en vrijstaande woningen. De definitieve prijsklassen van de woningen zijn nog niet bekend. De gemeente is nog in gesprek met de ontwikkelaars over de indexering. 

Onderstaande pdf's geven u een globale indruk van de verdeling van de categorieën woningen en het stedenbouwkundig plan:

Wanneer start de verkoop?

De woningen in Harderweide worden, net als in deelplan 1, ontwikkeld en gebouwd door Slokker Vastgoed BV en BPD Ontwikkeling. Begin december gaan de eerste woningen in de verkoop. Heeft u interesse in een woning? Houd dan de website harderweide.nl in de gaten. Hier vindt u de meest actuele informatie over het woningaanbod, de planning en start verkoop en bouw van de woningen.

Sociale huurwoningen

In Harderweide deelplan 2 komen 43 woningen voor de sociale huur.  De verwachting is dat deze huurwoningen in 2024 worden opgeleverd. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan woningcorporatie UWOON en worden ze te huur aangeboden. Een datum is nog niet bekend.

Bouwkavels

De gemeente Harderwijk heeft in dit deelplan zelf geen bouwkavels in de aanbieding.

Onderstaande afbeelding geeft u een globale indruk van de inrichting van het woongebied, de wegen, het parkeren, het water en het groen.

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Mail uw vraag naar: harderweide@harderwijk.nl

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in verschillende deelgebieden en fases uitgevoerd. In heel Harderweide (deelgebied 2 en 3) komen circa 862 woningen. In Harderweide deelgebied 2 (noord) komen 239 woningen (168 koopwoningen, 43 sociale huur, 28 vrije sector huur).

Wanneer start de verkoop?

De eerste woningen gaan medio december 2022 via Slokker Vastgoed in de verkoop. In 2023 en 2024 volgen in fases de resterende woningen. 

Welke makelaar is betrokken bij de verkoop?

Meer informatie over de 1e koopwoningen kunt u krijgen via Bart Jansen Makelaars, via (0341) 41 91 77 of  via info@bartjansenmakelaars.nl

Komen er ook woningen beschikbaar in de 'betaalbare' prijscategorie?

Ja, maar deze staan ingepland in de latere fasen.

Komen er ook huurwoningen?

Ja. In Harderweide deelgebied 2 komen er 43 sociale huur woningen en 28 vrije sector huurwoningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

We verwachten dat de huurwoningen in 2024 klaar zijn. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan een woningbouwcorporatie. Daar worden ze te huur aangeboden. 

Geeft de gemeente Harderwijk bouwkavels uit?

In Harderweide deelgebied 2 (noord) geeft de gemeente geen bouwkavels uit.  Het is nog niet zeker of  de gemeente in deelgebied 2 (zuid) en deelgebied 3 wel bouwkavels gaat uitgeven. Hier is nog geen besluit over genomen. 

Komen er ook appartementen?

In deelplan 2 noord komen ca. 20 appartementen in de prijscategorie goedkope koop. Het gaat hier om kleinere appartementen(studio's).

In deelgebied 2 zuid en deelgebied 3 komen 3 appartementgebouwen waarvan 1 in de sociale huurcategorie. Van de overige 2 appartementgebouwen is nog niet bekend in welke prijscategorie deze vallen en of dit huur- en/of koopappartementen zijn.   

Het project Harderweide legt een verbinding tussen wonen en de landelijke omgeving. Er is veel ruimte voor duurzame ontwikkelingen. Houtwallen, waterpartijen en verschillende bomen en groen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, minder hittestress en meer biodiversiteit. De inrichting van de wijk is aangepast aan weersomstandigheden zoals piekbuien en periodes van droogte. Straatmeubilair wordt van herbruikbaar materiaal gemaakt.

Wijkinrichting

De wijk bestaat uit kleinere dorpse buurtjes, rondom brinken. Er is volop ruimte voor ontspanning, lichaamsbeweging en positieve contacten met en tussen buurtbewoners. Het gaat niet meer alleen om wonen in die natuur, maar ook om zorgen voor de natuur.

Het Crescent Park ligt aan de noordzijde van Harderweide en langs de A28. Met een wandelroute van bijna 4 kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een uniek verblijfsgebied voor Harderweide. Ook bewoners van naastgelegen woonwijken maken graag gebruik van deze geweldige plaats om te recreëren. Deze nieuwe stadsuiterwaard speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter die bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2.

Goede geluidwering langs de A28 zorgt voor een fijne woonomgeving. De bestaande doorzichtige geluidsschermen langs het Crescent Park worden vervangen door nieuw schermen. Ook op de bestaande geluidswal komt nog een geluidsscherm.

Bouwrijp maken Harderweide in volle gang

  • Aannemer Hoornstra Infrabouw is druk bezig met het bouwrijp maken van Harderweide deelgebied 2 (noord).
  • De riolering is aangelegd en alle bouwkavels worden netjes afgewerkt. De bouwwegen worden voorzien van puinverharding zodat de bouwbedrijven straks goed bij hun kavels kunnen komen.
  • Voor de bereikbaarheid worden er in dit plan ook twee bruggen gebouwd over het water dat aansluit op het Crescentpark. Deze zogenoemde toogbruggen worden voorzien van metselwerk en zijn  inmiddels klaar.
  • De benodigde leidingen voor alle huisaansluitingen gaan de grond in. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Visser Smit Hanab.
  • Gedurende het hele werk vinden er met grote regelmaat ecologische onderzoeken plaats om er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld met het maaien van het terrein, verwijderen bossages geen nestelende vogels worden verstoord.

Start verkoop woningen: 4e kwartaal 2022

De eerste 41 woningen zijn in december 2022 in de verkoop gegaan. Kijk voor het actuele aanbod op www.buitenlevenharderwijk.nl. Gedurende 2023 komen er nog meer woningen in de verkoop. Houd hiervoor www.harderweide.nl in de gaten. Hier vindt u de meest actuele informatie over het toekomstige woningaanbod en start verkoop van de woningen.  

Aanleg nieuwe geluidsschermen: 2023

  • Om de woningen in Harderweide tegen het geluid, veroorzaakt door de A28, nog beter te beschermen, komt er een nieuwe geluidwerende voorziening.

  • Deze geluidwering bestaat uit twee delen. Het grootste deel bestaat uit de grondwal van 8 meter hoog. Deze grondwal ligt er al. Op de grondwal komt een geluidsscherm van 4 meter hoog. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om de geluidsschermen te voorzien van zonnepanelen.

    Het tweede deel van de geluidwering is een geluidsscherm van 5,5 meter hoog. Dit geluidsscherm vervangt het bestaande doorzichtige scherm ter hoogte van de Crescentpark. Dit wordt een traditioneel scherm zonder zonnepanelen. De uitvoering, bijvoorbeeld doorzichtig of niet, is nog niet bekend.

Eerste paal nieuwbouw Harderweide deelplan 2 (noord): Eind 1e kwartaal 2023

Als alles volgens plan verloopt, kan eind van het 1e kwartaal de eerste paal de grond in. Daarmee wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw. 

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 (zuid) en deelplan 3

  • De komende jaren gaat de gemeente Harderwijk samen met Slokker Vastgoed en BPD Ontwikkeling in deelplan 2 (zuid)  en deelplan 3 de overige circa 620 woningen gefaseerd ontwikkelen. We houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Bovenstaande planning en informatie is onder voorbehoud. Het zijn onzekere tijden voor iedereen. Een combinatie van effecten van de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, grote prijsstijgingen van energie, grondstoffen en arbeid kunnen onverwachte gevolgen hebben op divers gebieden.  

Contact

Vragen of opmerkingen over het project Harderweide? Neem contact op met de gemeente.