Harderweide

 • Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project.
 • Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed.
 • Bijzonder is ook de geluidswal langs de A28, met daarin geïntegreerde zonnepanelen. 

 • Het project Harderweide legt een verbinding tussen wonen en de landelijke omgeving. Er is veel ruimte voor duurzame ontwikkelingen in de toekomst.
 • Houtwallen, waterpartijen en verschillende bomen en groen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, minder hittestress en meer biodiversiteit. 
 • De inrichting van de wijk is aangepast aan weersomstandigheden zoals piekbuien en periodes van droogte.
 • Straatmeubilair wordt van herbruikbaar materiaal gemaakt. 

Wijkinrichting

 • De wijk bestaat uit kleinere dorpse buurtjes, rondom brinken. 
 • Er is volop ruimte voor ontspanning, lichaamsbeweging en positieve contacten met en tussen buurtbewoners.
 • Het gaat niet meer alleen om wonen in die natuur, maar ook om zorgen voor de natuur. 

 • Het Crescent Park ligt aan de noordzijde van het nieuwe wijkdeel Harderweide en langs de A28. Met een wandelroute van bijna 4 kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een uniek verblijfsgebied voor Harderweide. Ook bewoners van naastgelegen woonwijken maken graag gebruik van deze geweldige locatie om te recreëren.
 • Deze nieuwe stadsuiterwaard speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter die bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2. 

 • Goede geluidwering langs de A28 zorgt voor een fijne woonomgeving. Het geluidsscherm langs het Crescent Park wordt vervangen door een scherm.
 • Op de bestaande grondwal, die 8 meter hoog is, komt een scherm. Wij onderzoeken of schermen met daarin geïntegreerd zonnepanelen op de grondwal een haalbare optie is.

Stand van zaken en planning

 • In Harderweide worden er 862 woningen gebouwd. Waarvan 72 vrijstaand of als bouwkavel. 
 • De gemeente Harderwijk gaat over het uitgeven van een aantal bouwkavels. Maar de exacte verdeling tussen de vrijstaande woningen en de bouwkavels is op dit moment nog niet duidelijk. 
 • Dit jaar zal begonnen worden met de verdere ontwikkeling van het tweede deel van Harderweide met in totaal 239 woningen, waaronder 30 vrijstaande woningen. Dit zijn woningen met geen uitgeefbare bouwkavels. 
 • Dit deelgebied zal waarschijnlijk na de zomer 2022 (derde kwartaal) in de verkoop gaan. 
 • Voor die tijd (tweede kwartaal 2022) plaatsen we het stedenbouwkundig plan op deze pagina. Het restant aan vrijstaande woningen of bouwkavels zal aansluitend hierop de komende jaren in fases worden ontwikkeld. De exacte planning en verdeling daarvan is op dit moment nog niet duidelijk. 
 • De gemeente Harderwijk heeft verder nu zelf geen bouwkavels in de aanbieding.

Contact

Vragen of opmerkingen over het project Harderweide? Neem contact op met de gemeente.