Harderweide

Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project. Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed.

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 en 3

De komende jaren wordt de wijk Harderweide (deelplan 2 en 3) verder uitgebreid met circa 860 woningen. Waarvan circa 70 vrijstaand of als bouwkavel en circa 200 woningen in de categorie 'sociale huur'. Deze woningen worden gebouwd tussen het Crescentpark en de Groene Zoomweg. De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in delen en fases uitgevoerd. Te beginnen met Harderweide deelplan 2 (noord).

In deelplan 2 (noord en zuid) worden verschillende soorten woningen in diverse prijsklassen gebouwd: twee-onder-een-kap-, rug-aan-rug, rij- en hoekwoningen, appartementen en vrijstaande woningen. De definitieve typen en prijsklassen van de woningen worden bekendgemaakt zodra de verkoop start.

Onderstaande pdf's geven u slechts een globale indruk van de verdeling van de categorieën woningen en het stedenbouwkundig plan:

Wanneer start de verkoop?

De woningen in Harderweide worden, net als in deelplan 1, ontwikkeld en gebouwd door Slokker Vastgoed BV en BPD Ontwikkeling. De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen worden in delen en fases uitgevoerd. In december 2022 zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan.  Heeft u interesse in een woning? Houd dan de website harderweide.nl in de gaten. Hier vindt u de meest actuele informatie over het woningaanbod, de planning en start verkoop en bouw van de woningen.

Sociale huurwoningen

In Harderweide deelplan 2 komen 43 woningen voor de sociale huur.  De verwachting is dat deze huurwoningen in 2024 worden opgeleverd. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan woningcorporatie UWOON en worden ze te huur aangeboden. Een datum is nog niet bekend.

Bouwkavels

De gemeente Harderwijk heeft in dit deelplan zelf geen bouwkavels in de aanbieding.

Onderstaande afbeelding geeft u een globale indruk van de inrichting van het woongebied, de wegen, het parkeren, het water en het groen.

Het project Harderweide legt een verbinding tussen wonen en de landelijke omgeving. Er is veel ruimte voor duurzame ontwikkelingen. Houtwallen, waterpartijen en verschillende bomen en groen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, minder hittestress en meer biodiversiteit. De inrichting van de wijk is aangepast aan weersomstandigheden zoals piekbuien en periodes van droogte. Straatmeubilair wordt van herbruikbaar materiaal gemaakt.

Wijkinrichting

De wijk bestaat uit kleinere dorpse buurtjes, rondom brinken. Er is volop ruimte voor ontspanning, lichaamsbeweging en positieve contacten met en tussen buurtbewoners. Het gaat niet meer alleen om wonen in die natuur, maar ook om zorgen voor de natuur.

Het Crescent Park ligt aan de noordzijde van Harderweide en langs de A28. Met een wandelroute van bijna 4 kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een uniek verblijfsgebied voor Harderweide. Ook bewoners van naastgelegen woonwijken maken graag gebruik van deze geweldige plaats om te recreëren. Deze nieuwe stadsuiterwaard speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter die bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2.

Goede geluidwering langs de A28 zorgt voor een fijne woonomgeving. De bestaande doorzichtige geluidsschermen langs het Crescent Park worden vervangen door nieuw schermen. Ook op de bestaande geluidswal komt nog een geluidsscherm.

Bouwrijp maken Harderweide in volle gang

  • Aannemer Hoornstra Infrabouw is druk bezig met het bouwrijp maken van Harderweide deelgebied 2 (noord).
  • De riolering is aangelegd en alle bouwkavels zijn netjes afgewerkt. De bouwwegen zijn voorzien van puinverharding zodat de bouwbedrijven straks goed bij hun kavels kunnen komen.
  • Voor de bereikbaarheid zijn er ook twee toogbruggen gebouwd over het water dat aansluit op het Crescentpark. 
  • De benodigde leidingen voor alle huisaansluitingen liggen in de grond. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Visser Smit Hanab.
  • Gedurende het hele werk vinden er met grote regelmaat ecologische onderzoeken plaats om er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld met het maaien van het terrein, verwijderen bossages geen nestelende vogels worden verstoord.

Start verkoop woningen fase 2: 2e, 3e en 4e kwartaal 2023

De eerste 41 woningen van Slokker Vastgoed zijn in december 2022 in de verkoop gegaan. De tweede verkoopfase van 29 koopwoningen is 25 april van start gegaan. Kijk voor het actuele aanbod op www.buitenlevenharderwijk.nl. In mei 2023 zijn de 48 woningen van projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling i.s.m. Van Omme & De Groot in de verkoop gegaan.  Vanaf  21 december start de verkoop van nog eens 60 woningen. Op de website www.nieuwbouw-harderweide.nl vindt u meer informatie. 

Aanleg nieuwe geluidsschermen: 2024

  • Om de woningen in Harderweide tegen het geluid, veroorzaakt door de A28, nog beter te beschermen, komt er een nieuwe geluidwerende voorziening.
  • Deze geluidwering bestaat uit twee delen. Het grootste deel bestaat uit de grondwal van 8 meter hoog. Deze grondwal ligt er al. Op de grondwal komt een geluidsscherm van 4 meter hoog.  

    Het tweede deel van de geluidwering is een geluidsscherm van 5,5 meter hoog. Dit geluidsscherm vervangt het bestaande doorzichtige scherm ter hoogte van de Crescentpark. Dit wordt een traditioneel scherm zonder zonnepanelen. De uitvoering, bijvoorbeeld doorzichtig of niet, is nog niet bekend.

Eerste paal nieuwbouw Harderweide deelplan 2 (noord): September 2023

Woensdag 27 september ging de bouw van het nieuwe gedeelte van de woonwijk Harderweide officieel van start! 

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 (zuid) en deelplan 3

  • De komende jaren gaat de gemeente Harderwijk samen met Slokker Vastgoed en BPD Ontwikkeling in deelplan 2 (zuid)  en deelplan 3 de overige circa 620 woningen gefaseerd ontwikkelen. We houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Bovenstaande planning en informatie is onder voorbehoud. Het zijn onzekere tijden voor iedereen. Een combinatie van effecten van de oorlog in Oekraïne, grote prijsstijgingen van energie, grondstoffen en arbeid kunnen onverwachte gevolgen hebben op divers gebieden.  

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Mail uw vraag naar: harderweide@harderwijk.nl

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in verschillende deelgebieden en fases uitgevoerd. In heel Harderweide (deelgebied 2 en 3) komen circa 862 woningen. In Harderweide deelgebied 2 (noord) komen 239 woningen (168 koopwoningen, 43 sociale huur, 28 vrije sector huur).

Wanneer start de verkoop?

Eind december 2022 zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. De woningen worden niet allemaal tegelijk gebouwd. Ze gaan dus ook in verschillende fases in de verkoop. Op www.harderweide.nl houden de projectontwikkelaars u op de hoogte van de start verkoop en verdere planning. 

Welke makelaar is betrokken bij de verkoop?

Meer informatie over de koopwoningen van Slokker Vastgoed kunt u krijgen via Bart Jansen Makelaars, via (0341) 41 91 77 of  via info@bartjansenmakelaars.nl

De procedure voor het kopen van een woning van BPD Ontwikkeling worden staat beschreven op hun website 

Komen er ook woningen beschikbaar in de 'betaalbare' prijscategorie?

Ja, maar deze staan ingepland in de latere fasen.

Komen er ook huurwoningen?

Ja. In Harderweide deelgebied 2 komen er 43 sociale huur woningen en 28 vrije sector huurwoningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

We verwachten dat de huurwoningen in 2024 klaar zijn. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan een woningbouwcorporatie. Daar worden ze te huur aangeboden. 

Geeft de gemeente Harderwijk bouwkavels uit?

In Harderweide deelgebied 2 (noord) geeft de gemeente geen bouwkavels uit.  Het is nog niet zeker of  de gemeente in deelgebied 2 (zuid) en deelgebied 3 wel bouwkavels gaat uitgeven. Hier is nog geen besluit over genomen. 

Komen er ook appartementen?

In deelplan 2 noord komen ca. 20 appartementen in de prijscategorie goedkope koop. Het gaat hier om kleinere appartementen(studio's).

In deelgebied 2 zuid en deelgebied 3 komen 3 appartementgebouwen waarvan 1 in de sociale huurcategorie. Van de overige 2 appartementgebouwen is nog niet bekend in welke prijscategorie deze vallen en of dit huur- en/of koopappartementen zijn.   

Is bekend wanneer de 28 vrije sector huurwoningen worden gebouwd?

Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze woningen gebouwd worden. 

Komt er op de Crescentdijk (geluidswal) een scherm?

Bovenop de bestaande grondwal (Crescentdijk) komt over de gehele lengte een scherm van 4 meter hoog.

Heeft u een vraag over registratlielijst en de toewijzingsprocedure?

Kijk dan op de pagina toewijzingsprocedure Harderweide om te zien of u een antwoord op uw vraag vindt.

Vragen of opmerkingen over het project Harderweide? Neem contact op met de gemeente. 

Laatste nieuws

Minister De Jonge over voortgang woningbouw: "Harderwijk is bouwlustig en heeft de vaart erin"

Maandag 4 december bracht demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een bliksembezoek aan de woningbouwlocaties Harderweide en Waterfront. Het werkbezoek stond in het teken van de regionale woondeal Noord-Veluwe met speciale aandacht voor de Harderwijkse ambitie om de bouw van meer woningen te versnellen.

Regionale woondeal Noord-Veluwe

In de regionale woondeal Noord-Veluwe zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk het woningtekort aan te pakken. Ook staat hierin hoeveel woningen er in de regio gebouwd worden tot en met 2030. De gemeente Harderwijk heeft voor de periode 2022 tot en met 2030 afgesproken om ruim 5.500 woningen te bouwen waarvan ruim 3.000 in de sleutelprojecten Nieuw Weiburg, Waterfront en Harderweide.

In gesprek over belangrijke uitdagingen

Tijdens het werkbezoek gingen we met de minister in gesprek over de verschillende uitdagingen waar Harderwijk nog voor staat. We hebben onze successen, maar ook zorgen en uitdagingen gedeeld. Zoals de bereikbaarheid van Harderwijk over weg (A28) en spoor (intercitystation), capaciteit op het energienetwerk, stikstofruimte en de woningbouwopgave.  Minister De Jonge: “Ik ben onder de indruk. Voor een stad met de omvang van Harderwijk zijn er grote ambities. Het is mooi om te zien dat hier de kansen worden gezien en gepakt, Harderwijk is duidelijk bouwlustig. Het aantal woningen dat in Harderwijk wordt gerealiseerd is indrukwekkend. Gelukkig gaat dat niet ten koste van de betaalbaarheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd hoor ik ook dat de woningbouwopgave verder reikt dan bouwen alleen en het is goed om al die signalen mee te krijgen.”

Op koers dankzij gezonde ambities en goede samenwerking

“We hebben minister De Jonge laten zien dat in Harderwijk de woningbouw niet stil ligt. Ondanks de huidige economische en politieke situatie, de stikstofregels, stijgende bouwkosten, vraagstukken rond mobiliteit/bereikbaarheid en de problemen van een overbelast stroomnet, zijn we trots dat we goed op koers liggen om onze woningbouwdoelstellingen te halen”, aldus wethouder Edwin Enklaar (Wonen). Dat succes is mede te danken aan de goede samenwerking tussen rijk, provincie, gemeenten, wooncorporaties en marktpartijen. En aan een gezonde dosis ambitie die kenmerkend is voor de gemeente op het gebied van wonen. Enklaar: “In Harderwijk kijken we vooral naar hoe het wel kan. Dat betekent dat we soms kiezen voor ongebaande paden, met alle uitdagingen die daarbij horen. Niet altijd makkelijk, maar zoals ook de minister zag: wél met resultaat.” 

Ontmoeting met bewoners

Na de inhoudelijke gesprekken met experts over de woningbouwsituatie in zowel Harderweide als het Waterfront, vertrok de minister met zijn gezelschap per sloep naar Vanneau Café. In dit net geopende koffiehuis aan de Jantje Boonenstraat in het Waterfront sprak hij uitgebreid met een aantal kersverse inwoners van de wijk. Zij deelden hun eerste woonervaringen met hem, voordat hij weer vertrok naar zijn volgende afspraak.

Woningen voor starters en mensen met een middeninkomen

Mede dankzij de financiële bijdrage van het Rijk uit de subsidie Woningbouwimpuls (WBI) worden in de 3e fase van het Waterfront circa 1.000 woningen gebouwd. 70% daarvan in de betaalbare categorieën. De woningen zijn duurzaam en volledig aardgasvrij. Het eerste deelgebied hiervan is al opgeleverd. We bouwen niet alleen betaalbaar, maar ook duurzaam. Een duurzame woning betekent een lage energierekening. Zo sturen we op de totale woonlasten: hypotheek/huur en energierekening. In het project Harderweide komen circa 860 woningen, waarvan minimaal 68% van de woningen in de betaalbare categorieën worden gerealiseerd. Ongeveer 195 woningen worden in de categorie sociale huur gerealiseerd. Ook in deze wijk is volop ruimte voor duurzame ontwikkelingen.

Gemeente Harderwijk - Vandaag ging de bouw van het nieuwe gedeelte van de woonwijk Harderweide officieel van start! Wethouder Edwin Enklaar en projectontwikkelaars BPD Ontwikkeling en Slokker Vastgoed sloegen de ‘eerste’ paal voor deze prachtige nieuwe woonwijk. Dit keer niet één, maar meerdere paaltjes, geslagen door ruim 50 enthousiaste kinderen van de toekomstige bewoners.

Een feestelijk spektakel met toekomstige bewoners en kinderen


De komende jaren groeit Harderweide verder met ongeveer 860 nieuwe woningen. De verkoop en bouw van deze woningen worden in verschillende delen en fases uitgevoerd. Te starten met Harderweide deelplan 2 (noord). Deze mijlpaal werd vandaag gevierd met een feestelijk en officieel moment waarbij kinderen een hoofdrol speelden.

Het bouwterrein was versierd met een enorme letter "H" met hierlangs allemaal kleine houten paaltjes en in het midden drie grotere palen. Op de cadans van de muziek mochten de kinderen de paaltjes in de grond slaan. Onder het toeziend oog van de toekomstige bewoners en andere genodigden, gaven wethouder Edwin Enklaar en beide projectontwikkelaars een laatste zware klap op de drie grote palen. Met een grote knal en een proost was hiermee de start van de bouw van het nieuwe gedeelte van Harderweide een feit.

Wethouder Enklaar: "De start van de bouw van Harderweide is een geweldige mijlpaal. We zijn blij de toekomstige bewoners te verwelkomen in deze prachtige woonomgeving.”

Een unieke woonwijk in een groene omgeving

De nieuwe woonwijk Harderweide is onderdeel van Drielanden. Tussen het, bij de Harderwijkers geliefde, Cresent Park en de Groene Zoomweg worden in deelgebied 2 moderne en energiezuinige woningen gebouwd. Het woningaanbod is heel verschillend. Of je nu voor het eerst gaat samenwonen, een groter huis zoekt voor je opgroeiende gezin, of juist comfortabeler wilt gaan wonen. Harderweide heeft de voordelen van wonen in een groene omgeving, terwijl alle voorzieningen en de stad Harderwijk ook dichtbij zijn.

Oplevering

Verwacht wordt dat de eerste nieuwe woningen in de zomer 2024 worden opgeleverd. Binnenkort komen er weer woningen in de verkoop. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.harderweide.nl.

De bestaande geluidswal en de geluidsschermen tussen de A28 en de nieuwe woonwijk Harderweide voldoen niet meer aan de huidige geluidsnormen. Daarom moeten deze vervangen worden. Het college van B&W heeft besloten de plaatsing en vervanging in delen op te splitsen.

Geluidsschermen Harderweide
Door deze splitsing is het mogelijk om de geluidsschermen voor de nieuwe woonwijk Harderweide als eerste te plaatsen. Dit om vertraging te voorkomen van de oplevering van de woningen in deze wijk. Met het plaatsen van de geluidsschermen voldoen we aan de wettelijke geluidsnormen.

Vervanging geluidsschermen direct langs A28
Het vervangen van de bestaande geluidsschermen langs de A28, bij het Crescent Park, gebeurt in een later stadium. Op dit moment loopt er nog een haalbaarheidsstudie met Rijkswaterstaat naar mogelijke alternatieven voor dit deel van de geluidsschermen.

Traditioneel geluidsscherm met zonnepanelen in plaats van een geïntegreerd scherm
Op de bestaande geluidswal Harderweide komt een topscherm van 4 meter hoog. Op een deel van de geluidsschermen komen tegelijk of later zonnepanelen. De gemeente ziet af van de oorspronkelijke wens om een geluidsscherm met geïntegreerde zonnepanelen plaatsen. Dit is vanwege de huidige marktomstandigheden niet haalbaar.

Locatie geluidsschermen bij Crescent Park
De gemeente is met Rijkswaterstaat in gesprek over de locatie van de geluidsschermen. De reden hiervoor is de mogelijke verbreding van de A28 van 4 naar 6 rijbanen, waarvoor ruimte nodig is. De verwachting is dat hier pas op lange termijn meer duidelijkheid over komt. De aanbesteding start als de gemeenteraad met het voorstel van het college instemt.

 

De straatnamen voor de nieuwe wijk Harderweide, onderdeel van Drielanden, zijn bekend. Bijna alle namen van de straten hebben te maken met agrarische voorwerpen, landdelen, onderdelen van de boerderij of oude landbouwvoertuigen. De straatnamen hebben een Veluwse oorsprong of betekenis of komen uit het Hierdense dialect. Zo komen toekomstige bewoners straks te wonen aan het Dorsvlegelpad, Hooibarghof, Rolkipperdreef, Tuurhamerpad of de Harderwiekerbrink.