Harderweide

Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project. Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed.

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 en 3

De komende jaren wordt de wijk Harderweide (deelplan 2 en 3) verder uitgebreid met circa 860 woningen. Waarvan circa 70 vrijstaand of als bouwkavel en circa 200 woningen in de categorie 'sociale huur'. Deze woningen worden gebouwd tussen het Crescent Park en de Groene Zoomweg. De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in delen en fases uitgevoerd. Te beginnen met Harderweide deelplan 2 (noord).