Harderweide

Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project. Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed. Bijzonder is ook de geluidswal langs de A28, met daarin geïntegreerde zonnepanelen.

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 en 3

De komende jaren wordt de wijk Harderweide (deelplan 2 en 3) verder uitgebreid met 862 woningen. Waarvan 72 vrijstaand of als bouwkavel en 200 woningen in de categorie 'sociale huur'. Deze woningen worden gebouwd tussen het Crescentpark en de Groene Zoomweg. De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in delen en fases uitgevoerd. Te beginnen met Harderweide deelplan 2 (noord).

In Harderweide deelgebied 2 (noord) komen in totaal 239 koopwoningen. Er worden verschillende soorten woningen in diverse prijsklassen gebouwd: twee-onder-een-kap-, rug-aan-rug, rij- en hoekwoningen, appartementen en vrijstaande woningen. De definitieve prijsklassen van de woningen zijn nog niet bekend. De gemeente is nog in gesprek met de ontwikkelaars over de indexering. 

Onderstaande pdf's geven u een globale indruk van de verdeling van de categorieën woningen en het stedenbouwkundig plan:

Wanneer start de verkoop?

De woningen in Harderweide worden, net als in deelplan 1, ontwikkeld en gebouwd door Slokker Vastgoed BV en BPD Ontwikkeling. Een precieze datum van de start van de verkoop is nog niet bekend. Naar verwachting gaan de eerste woningen in het vierde kwartaal van 2022 in de verkoop. Heeft u interesse in een woning? Houd dan de website harderweide.nl in de gaten. Hier vindt u  de meest actuele informatie over het woningaanbod, de planning en start verkoop en bouw van de woningen.

Sociale huurwoningen

In Harderweide deelplan 2 komen 43 woningen voor de sociale huur.  De verwachting is dat deze huurwoningen in 2024 worden opgeleverd. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan woningcorporatie UWOON en worden ze te huur aangeboden. Een datum is nog niet bekend.

Bouwkavels

De gemeente Harderwijk heeft in dit deelplan zelf geen bouwkavels in de aanbieding.

Onderstaande afbeelding geeft u een globale indruk van de inrichting van het woongebied, de wegen, het parkeren, het water en het groen.

Het project Harderweide legt een verbinding tussen wonen en de landelijke omgeving. Er is veel ruimte voor duurzame ontwikkelingen. Houtwallen, waterpartijen en verschillende bomen en groen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, minder hittestress en meer biodiversiteit. De inrichting van de wijk is aangepast aan weersomstandigheden zoals piekbuien en periodes van droogte. Straatmeubilair wordt van herbruikbaar materiaal gemaakt.

Wijkinrichting

De wijk bestaat uit kleinere dorpse buurtjes, rondom brinken. Er is volop ruimte voor ontspanning, lichaamsbeweging en positieve contacten met en tussen buurtbewoners. Het gaat niet meer alleen om wonen in die natuur, maar ook om zorgen voor de natuur.

Het Crescent Park ligt aan de noordzijde van Harderweide en langs de A28. Met een wandelroute van bijna 4 kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een uniek verblijfsgebied voor Harderweide. Ook bewoners van naastgelegen woonwijken maken graag gebruik van deze geweldige plaats om te recreëren. Deze nieuwe stadsuiterwaard speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter die bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2.

Goede geluidwering langs de A28 zorgt voor een fijne woonomgeving. Het bestaande doorzichtige geluidsscherm langs het Crescent Park wordt vervangen door een nieuw scherm van 5,5 meter hoog. Op de bestaande grondwal, die 8 meter hoog is, komt een scherm. Dit geluidsscherm krijgt zonnepanelen.

Bouwrijp maken Harderweide in volle gang

  • Op dit moment is de aannemer Hoornstra Infrabouw druk bezig met het bouwrijp maken van Harderweide deelgebied 2 (noord).
  • Ze leggen de komende weken de laatste riolering aan, zorgen dat alle bouwkavels netjes zijn afgewerkt en ook de bouwwegen worden voorzien van puinverharding zodat de bouwbedrijven goed bij hun kavels kunnen komen.
  • Voor de bereikbaarheid worden er in dit plan ook twee bruggen gebouwd over het water dat aansluit op het Crescentpark. Deze zogenoemde toogbruggen worden voorzien van metselwerk en zijn eind van dit jaar klaar.
  • Ook moeten ook de benodigde leidingen voor alle huisaansluitingen nog de grond in. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Visser Smit Hanab eind zijn eind van dit jaar ook klaar.
  • Gedurende het hele werk vinden er met grote regelmaat ecologische onderzoeken plaats om er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld met het maaien van het terrein, verwijderen bossages geen nestelende vogels worden verstoord.

Start verkoop woningen: 4e kwartaal 2022

Een precieze datum van de start van de verkoop is nog niet bekend. Naar verwachting gaan de eerste woningen in het 4e kwartaal van 2022 in de verkoop.

Start aanleg nieuwe geluidsschermen: 1e kwartaal 2023

  • Om de woningen in Harderweide tegen het geluid, veroorzaakt door de A28, te beschermen, komt er een nieuwe geluidwerende voorziening.

  • Deze geluidwering bestaat uit twee delen. Het grootste deel bestaat uit de grondwal van 8 meter hoog. Deze grondwal ligt er al. Op de grondwal komt een geluidsscherm van 4 meter hoog. Het geluidsscherm wordt voorzien van zonnepanelen. De uitvoering is nog niet bekend, bijvoorbeeld zonnepanelen geïntegreerd in gehard veiligheidsglas of zonnepanelen bevestigd aan het scherm.

    Het tweede deel van de geluidwering is een geluidsscherm van 5,5 meter hoog. Dit geluidsscherm vervangt het bestaande doorzichtige scherm ter hoogte van de Crescentpark. Dit wordt een traditioneel scherm zonder zonnepanelen. De uitvoering, bijvoorbeeld doorzichtig of niet, is nog niet bekend.

Eerste paal nieuwbouw Harderweide deelplan 2 (noord): Eind 1e kwartaal 2023

Als alles volgens plan verloopt, kan eind van het 1e kwartaal de eerste paal de grond in. Daarmee wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw. 

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 (zuid) en deelplan 3

  • De komende jaren gaat de gemeente Harderwijk samen met Slokker Vastgoed en BPD Ontwikkeling in deelplan 2 (zuid)  en deelplan 3 de overige 623 woningen gefaseerd ontwikkelen. We houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.

 

Bovenstaande planning en informatie is onder voorbehoud. Het zijn onzekere tijden voor iedereen. Een combinatie van effecten van de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, grote prijsstijgingen van energie, grondstoffen en arbeid kunnen onverwachte gevolgen hebben op divers gebieden.  

Contact

Vragen of opmerkingen over het project Harderweide? Neem contact op met de gemeente.