Harderweide

Wijkdeel Harderweide ligt in de woonwijk Drielanden. Het Crescent Park is een onderdeel van dit project. Aan de woningen en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht aan duurzaamheid besteed.

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 en 3

De komende jaren wordt de wijk Harderweide (deelplan 2 en 3) verder uitgebreid met circa 860 woningen. Waarvan circa 70 vrijstaand of als bouwkavel en circa 200 woningen in de categorie 'sociale huur'. Deze woningen worden gebouwd tussen het Crescentpark en de Groene Zoomweg. De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in delen en fases uitgevoerd. Te beginnen met Harderweide deelplan 2 (noord).

In Harderweide deelgebied 2 (noord) komen 239 woningen,  waarvan 43 sociale huur, 28 vrije sector huur en 168 koopwoningen. Er worden verschillende soorten woningen in diverse prijsklassen gebouwd: twee-onder-een-kap-, rug-aan-rug, rij- en hoekwoningen, appartementen en vrijstaande woningen. De definitieve prijsklassen van de woningen zijn nog niet bekend. De gemeente is nog in gesprek met de ontwikkelaars over de indexering. 

Onderstaande pdf's geven u een globale indruk van de verdeling van de categorieën woningen en het stedenbouwkundig plan:

Wanneer start de verkoop?

De woningen in Harderweide worden, net als in deelplan 1, ontwikkeld en gebouwd door Slokker Vastgoed BV en BPD Ontwikkeling. Eind december zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. Heeft u interesse in een woning? Houd dan de website harderweide.nl in de gaten. Hier vindt u de meest actuele informatie over het woningaanbod, de planning en start verkoop en bouw van de woningen.

Sociale huurwoningen

In Harderweide deelplan 2 komen 43 woningen voor de sociale huur.  De verwachting is dat deze huurwoningen in 2024 worden opgeleverd. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan woningcorporatie UWOON en worden ze te huur aangeboden. Een datum is nog niet bekend.

Bouwkavels

De gemeente Harderwijk heeft in dit deelplan zelf geen bouwkavels in de aanbieding.

Onderstaande afbeelding geeft u een globale indruk van de inrichting van het woongebied, de wegen, het parkeren, het water en het groen.

Het project Harderweide legt een verbinding tussen wonen en de landelijke omgeving. Er is veel ruimte voor duurzame ontwikkelingen. Houtwallen, waterpartijen en verschillende bomen en groen zorgen voor een goede luchtkwaliteit, minder hittestress en meer biodiversiteit. De inrichting van de wijk is aangepast aan weersomstandigheden zoals piekbuien en periodes van droogte. Straatmeubilair wordt van herbruikbaar materiaal gemaakt.

Wijkinrichting

De wijk bestaat uit kleinere dorpse buurtjes, rondom brinken. Er is volop ruimte voor ontspanning, lichaamsbeweging en positieve contacten met en tussen buurtbewoners. Het gaat niet meer alleen om wonen in die natuur, maar ook om zorgen voor de natuur.

Het Crescent Park ligt aan de noordzijde van Harderweide en langs de A28. Met een wandelroute van bijna 4 kilometer, een eiland omgeven door een regenvijver, een hondenstrand, een gestrand piratenschip, een speeltoren met windmolen en glijbaan en een obstakel parcours is het doe- en speelpark een uniek verblijfsgebied voor Harderweide. Ook bewoners van naastgelegen woonwijken maken graag gebruik van deze geweldige plaats om te recreëren. Deze nieuwe stadsuiterwaard speelt in op klimaatverandering en recreatie. Het gebied vangt regenwater op, waardoor de vijver niet altijd even groot en even diep is. De beplanting zorgt voor een natuurlijke filter die bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2.

Goede geluidwering langs de A28 zorgt voor een fijne woonomgeving. De bestaande doorzichtige geluidsschermen langs het Crescent Park worden vervangen door nieuw schermen. Ook op de bestaande geluidswal komt nog een geluidsscherm.

Bouwrijp maken Harderweide in volle gang

  • Aannemer Hoornstra Infrabouw is druk bezig met het bouwrijp maken van Harderweide deelgebied 2 (noord).
  • De riolering is aangelegd en alle bouwkavels zijn netjes afgewerkt. De bouwwegen zijn voorzien van puinverharding zodat de bouwbedrijven straks goed bij hun kavels kunnen komen.
  • Voor de bereikbaarheid zijn er ook twee toogbruggen gebouwd over het water dat aansluit op het Crescentpark. 
  • De benodigde leidingen voor alle huisaansluitingen liggen in de grond. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Visser Smit Hanab.
  • Gedurende het hele werk vinden er met grote regelmaat ecologische onderzoeken plaats om er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld met het maaien van het terrein, verwijderen bossages geen nestelende vogels worden verstoord.

Start verkoop woningen fase 2: 2e kwartaal 2023

De eerste 41 woningen van Slokker Vastgoed zijn in december 2022 in de verkoop gegaan. De tweede verkoopfase van 29 koopwoningen is 25 april van start gegaan. Kijk voor het actuele aanbod op www.buitenlevenharderwijk.nl. In mei  2023 zijn de 48 woningen van projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling in de verkoop gegaan, deze vindt u op www.nieuwbouw-harderweide.nl.

Aanleg nieuwe geluidsschermen: 2024

  • Om de woningen in Harderweide tegen het geluid, veroorzaakt door de A28, nog beter te beschermen, komt er een nieuwe geluidwerende voorziening.
  • Deze geluidwering bestaat uit twee delen. Het grootste deel bestaat uit de grondwal van 8 meter hoog. Deze grondwal ligt er al. Op de grondwal komt een geluidsscherm van 4 meter hoog.  

    Het tweede deel van de geluidwering is een geluidsscherm van 5,5 meter hoog. Dit geluidsscherm vervangt het bestaande doorzichtige scherm ter hoogte van de Crescentpark. Dit wordt een traditioneel scherm zonder zonnepanelen. De uitvoering, bijvoorbeeld doorzichtig of niet, is nog niet bekend.

Eerste paal nieuwbouw Harderweide deelplan 2 (noord): September 2023

Als alles volgens plan verloopt, kan eind van het 3 kwartaal de eerste paal de grond in. Daarmee wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw. 

Ontwikkeling Harderweide deelplan 2 (zuid) en deelplan 3

  • De komende jaren gaat de gemeente Harderwijk samen met Slokker Vastgoed en BPD Ontwikkeling in deelplan 2 (zuid)  en deelplan 3 de overige circa 620 woningen gefaseerd ontwikkelen. We houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Bovenstaande planning en informatie is onder voorbehoud. Het zijn onzekere tijden voor iedereen. Een combinatie van effecten van de oorlog in Oekraïne, grote prijsstijgingen van energie, grondstoffen en arbeid kunnen onverwachte gevolgen hebben op divers gebieden.  

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Mail uw vraag naar: harderweide@harderwijk.nl

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

De ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen wordt in verschillende deelgebieden en fases uitgevoerd. In heel Harderweide (deelgebied 2 en 3) komen circa 862 woningen. In Harderweide deelgebied 2 (noord) komen 239 woningen (168 koopwoningen, 43 sociale huur, 28 vrije sector huur).

Wanneer start de verkoop?

Eind december 2022 en mei 2023 zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. De woningen worden niet allemaal tegelijk gebouwd. Ze gaan dus ook in verschillende fases in de verkoop. Op www.harderweide.nl houden de projectontwikkelaars u op de hoogte van de start verkoop en verdere planning. 

Welke makelaar is betrokken bij de verkoop?

Meer informatie over de 1e koopwoningen kunt u krijgen via Bart Jansen Makelaars, via (0341) 41 91 77 of  via info@bartjansenmakelaars.nl

Komen er ook woningen beschikbaar in de 'betaalbare' prijscategorie?

Ja, maar deze staan ingepland in de latere fasen.

Komen er ook huurwoningen?

Ja. In Harderweide deelgebied 2 komen er 43 sociale huur woningen en 28 vrije sector huurwoningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

We verwachten dat de huurwoningen in 2024 klaar zijn. Na de bouw worden de woningen overgedragen aan een woningbouwcorporatie. Daar worden ze te huur aangeboden. 

Geeft de gemeente Harderwijk bouwkavels uit?

In Harderweide deelgebied 2 (noord) geeft de gemeente geen bouwkavels uit.  Het is nog niet zeker of  de gemeente in deelgebied 2 (zuid) en deelgebied 3 wel bouwkavels gaat uitgeven. Hier is nog geen besluit over genomen. 

Komen er ook appartementen?

In deelplan 2 noord komen ca. 20 appartementen in de prijscategorie goedkope koop. Het gaat hier om kleinere appartementen(studio's).

In deelgebied 2 zuid en deelgebied 3 komen 3 appartementgebouwen waarvan 1 in de sociale huurcategorie. Van de overige 2 appartementgebouwen is nog niet bekend in welke prijscategorie deze vallen en of dit huur- en/of koopappartementen zijn.   

Is bekend wanneer de 28 vrije sector huurwoningen worden gebouwd?

Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze woningen gebouwd worden. 

Komt er op de Crescentdijk (geluidswal) een scherm?

Bovenop de bestaande grondwal (Crescentdijk) komt over de gehele lengte een scherm van 4 meter hoog.

Heeft u een vraag over registratlielijst en de toewijzingsprocedure?

Kijk dan op de pagina toewijzingsprocedure Harderweide om te zien of u een antwoord op uw vraag vindt.

Vragen of opmerkingen over het project Harderweide? Neem contact op met de gemeente. 

Laatste nieuws

Harderweide: de volgende 48 woningen in verkoop

Woningzoekers opgelet! Er staan weer 48 woningen te koop in Harderweide. Dit keer gaat het om koopwoningen van projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling. Er komen 2 onder 1 kapwoningen, hoekwoningen, tussenwoningen en vrijstaande woningen. Alle beschikbare woningtypen en prijzen staan online op nieuwbouw-harderweide.nl. Let op inschrijven kan tot 6 juni en ook voor deze woningen geldt een toewijzingsprocedure

 

Tot 17 mei is het nog mogelijk om u in te schrijven voor de tweede verkoopfase van de woningen van Slokker Vastgoed. Er komen 29 koopwoningen: 13 dorpse woningen, 8 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen. Iedereen kan zich inschrijven voor deze koopwoningen. Net als in fase 1, geldt voor fase 2 een toewijzingsprocedure

Binnenkort ook woningen van projectontwikkelaar BPD in verkoop

De komende periode komen ook de woningen van projectontwikkelaar BPD in de verkoop. Een exacte datum is nog niet bekend. Op www.harderweide.nl vindt u het actuele en toekomstige woningaanbod van beide projectontwikkelaars.

Starterslening gemeente Harderwijk voor meer woningen beschikbaar

De starterslening is een extra hypotheek bovenop de gewone hypotheek. U kunt hiermee net een beetje extra lenen voor het kopen van uw eerste woning Sinds 5 mei 2023 is de Starterslening voor meer woningen beschikbaar. De gemeente verhoogt namelijk de grens om in aanmerking te komen voor de lening.  Hiermee kunt u nét een beetje extra lenen voor het kopen van een eerste woning. Iets voor u? Aanvragen Starterslening.

De bestaande geluidswal en de geluidsschermen tussen de A28 en de nieuwe woonwijk Harderweide voldoen niet meer aan de huidige geluidsnormen. Daarom moeten deze vervangen worden. Het college van B&W heeft besloten de plaatsing en vervanging in delen op te splitsen.

Geluidsschermen Harderweide
Door deze splitsing is het mogelijk om de geluidsschermen voor de nieuwe woonwijk Harderweide als eerste te plaatsen. Dit om vertraging te voorkomen van de oplevering van de woningen in deze wijk. Met het plaatsen van de geluidsschermen voldoen we aan de wettelijke geluidsnormen.

Vervanging geluidsschermen direct langs A28
Het vervangen van de bestaande geluidsschermen langs de A28, bij het Crescent Park, gebeurt in een later stadium. Op dit moment loopt er nog een haalbaarheidsstudie met Rijkswaterstaat naar mogelijke alternatieven voor dit deel van de geluidsschermen.

Traditioneel geluidsscherm met zonnepanelen in plaats van een geïntegreerd scherm
Op de bestaande geluidswal Harderweide komt een topscherm van 4 meter hoog. Op een deel van de geluidsschermen komen tegelijk of later zonnepanelen. De gemeente ziet af van de oorspronkelijke wens om een geluidsscherm met geïntegreerde zonnepanelen plaatsen. Dit is vanwege de huidige marktomstandigheden niet haalbaar.

Locatie geluidsschermen bij Crescent Park
De gemeente is met Rijkswaterstaat in gesprek over de locatie van de geluidsschermen. De reden hiervoor is de mogelijke verbreding van de A28 van 4 naar 6 rijbanen, waarvoor ruimte nodig is. De verwachting is dat hier pas op lange termijn meer duidelijkheid over komt. De aanbesteding start als de gemeenteraad met het voorstel van het college instemt.

 

De straatnamen voor de nieuwe wijk Harderweide, onderdeel van Drielanden, zijn bekend. Bijna alle namen van de straten hebben te maken met agrarische voorwerpen, landdelen, onderdelen van de boerderij of oude landbouwvoertuigen. De straatnamen hebben een Veluwse oorsprong of betekenis of komen uit het Hierdense dialect. Zo komen toekomstige bewoners straks te wonen aan het Dorsvlegelpad, Hooibarghof, Rolkipperdreef, Tuurhamerpad of de Harderwiekerbrink.

Donderdag 9 februari was een feestelijke dag voor de nieuwe huiseigenaren, Vanessa en Max. Zij zetten zij hun handtekening onder de koopovereenkomst van hun droomhuis in de prachtige en veelbelovende wijk Harderweide.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van makelaar Martijn Ruiter namens Makelaars Bart Jansen, wethouder wonen en ruimtelijke ontwikkeling, Edwin Enklaar namens de gemeente Harderwijk en ontwikkelingsmanager,Gijs Olde Kalter van Slokker Vastgoed. Slokker Vastgoed is verantwoordelijk voor de realisatie van de eerste 41 woningen in deze prachtige wijk. Makelaar Martijn Ruiter begeleidde de nieuwe eigenaren bij de koop van hun nieuwe thuis.

Wethouder Edwin Enklaar was ook aanwezig om te getuigen van dit feestelijke moment.  Als symbool van welkom en gelukbrenger voor hun nieuwe woning, gaf hij de nieuwe eigenaren een vogelhuisje cadeau.
Hij benadrukte het belang van het creëren van hoogwaardige woningen en een duurzame woonomgeving voor de inwoners van Harderweide. Wethouder Enklaar: “Ik hoop dat de nieuwe bewoners het vogelhuisje ook zien als een aanmoediging om zich te verbinden met onze mooie natuur en omgeving”.

De nieuwe woonwijk Harderweide is onderdeel van Drielanden en biedt moderne, comfortabele en energie-efficiënte woningen in een groene omgeving. Het is een unieke gelegenheid voor mensen om een nieuw thuis te creëren en te genieten van de vele voordelen van het wonen in een groene omgeving, terwijl alle voorzieningen en de stad Harderwijk ook dichtbij zijn.

Wij feliciteren de nieuwe eigenaren met de koop van hun woning en wensen hen veel geluk en vreugde in hun nieuwe thuis.