Nieuw Weiburg

 • Tussen het station, het Nachthok en het ziekenhuis St Jansdal komt een nieuw stadsdeel. Het heeft voorlopig als projectnaam Nieuw Weiburg.
 • Het plan is om hier woon-, werk-, zorg-, onderwijs- en verblijfsfuncties te realiseren.
 • Het gebied moet aansluiten op de omliggende gebieden Nachthok, de onderwijslocaties en het ziekenhuis.
 • Bezoekers krijgen vanaf het station direct duidelijk te zien dat Harderwijk de stad is tussen de Veluwe en de Randmeren.
 • Betaalbaar en duurzaam wonen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Parkeren krijgt bijzondere aandacht.

Stand van zaken en planning

 • Het gebied bestaat uit een aantal bedrijfsgebouwen, tijdelijke woonunits, een autogarage, braakliggend terrein en onderwijsgebouwen. Het vraagt, als entree vanuit het vernieuwde station naar de stad, om een meer passende inrichting en functies. Daarom is in 2011 de Structuurvisie Stationsomgeving Harderwijk vastgesteld. De 3 partijen BPD, Veldboom en gemeente Harderwijk besloten in het voorjaar van 2020 om samen een ruimtelijke visie (ruimtelijk ontwikkelkader) te maken voor het gebied.
 • Er zijn plannen voor 83 tijdelijke woonunits op het voormalige Struikterrein met een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. Deze zijn voorlopig nog niet allemaal geplaatst vanwege bezwaren uit de omgeving. Het is nog steeds de bedoeling om de resterende woonunits te plaatsen, maar het zou ook kunnen dat we direct overgaan naar een permanente invulling.
 • Fase I (40 woningen) wordt in gebruik genomen als de ingediende bezwaren zijn opgelost. Eind 2020 volgt een besluit over fase II en de verdere invulling van het terrein.

Meedenken

 • Direct naast het plangebied ligt een woonwijk met huur- en koopwoningen: het Nachthok. De woningen hebben een zeer fraaie karakteristieke vormgeving. De bewoners hechten dan ook grote waarde aan een goede, passende ontwikkeling van hun directe leefomgeving.
 • In het proces voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits is nauw samengewerkt met de direct omwonenden om te komen tot het beste plan.
 • In september 2020 vond er voor direct omwonenden en genodigden een informatiemarkt plaats op het terrein van de voormalige VSE slachterij. Tijdens de informatiemarkt werden belangstellenden bijgepraat over de ontwikkelingen in het gebied en konden zij ook hun mening geven.
 • Inwoners van Harderwijk en Hierden konden in september 2020 ook hun mening over het project geven op het Online Stadsgesprek Harderwijk. Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Contact

Hebt u vragen of bent u op zoek naar meer informatie over Nieuw Weiburg? Neem dan contact op via e-mailadres weiburg@harderwijk.nl.

Naar overzicht Projecten in Harderwijk