Banner Omgevingsvisie

Omgevingsvisie en omgevingsplan

 • Op 1 juli 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in, dat betekent een andere manier van denken en werken voor de overheid, inwoners, bedrijven en organisatie.
 • De Omgevingswet vervangt 26 wetten en een flink aantal regels.
 • Er komt meer ruimte voor initiatieven voor het inrichten van de leefomgeving en voor maatwerk.
 • Besluiten worden sneller genomen en zijn duidelijker voor inwoners.
 • De gemeente Harderwijk is al bezig met projecten die passen bij de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

 • Harderwijk werkt aan een toekomstvisie voor de hele gemeente: de omgevingsvisie. 
 • In deze visie wordt beschreven hoe Harderwijk en Hierden er in de toekomst uit gaan zien. 
 • Hoe gaan we om met uitdagingen zoals de woningvraag, gezondheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatverandering. Onder het motto Harderwijk 2040 werken we aan de opstelling hiervan.

Omgevingsplan

 • We maken ook een omgevingsplan. 
 • Dit plan geeft antwoord op de vraag hoe we de ruimte willen gebruiken. 
 • Ruimte is schaars. We moeten dus keuzes maken. 
 • In het omgevingsplan komt te staan welke ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk zijn en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. 

Praat en denk mee

 • Samen maken we daarin keuzes.
 • We leggen daarom graag een aantal prikkelende stellingen aan u voor die u in kunt vullen op Online Stadsgesprek Harderwijk
 • We voeren gesprekken, we gaan op wijkbezoek en organiseren bijeenkomsten.
 • De uitkomsten nemen we mee bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor Harderwijk en Hierden. 
Naar overzicht Projecten in Harderwijk