Groot onderhoud straten Oltmanstraat, Hofdijkstraat en Ten Katestraat

Wat gaan we doen?

Wij vernieuwen van alle wegen de asfaltdeklaag, er komen nieuwe betontegels en banden. De Oltmanstraat en een gedeelte van de Bosboom-Toussaintstraat wordt eenrichtingsverkeer. Er komen verhoogde kruising plateaus op de Oltmanstraat en er worden acht nieuwe bomen geplant. In de langs parkeervakken leggen we water passerende bestrating, dit is beter voor de afwatering.