Projecten en werkzaamheden in uw buurt

Op deze pagina vindt u actuele projecten en werkzaamheden in uw buurt. Bijvoorbeeld aanpassingen aan wegen en fietspaden, speeltuintjes, groen en pleinen. 

Aan de Agnietenlaan, Begijnenlaan, Clarendallaan, Provenierslaan en parallelweg Verkeersweg wordt in de loop van het jaar de asfaltdeklaag vervangen en worden de voetpaden voorzien van nieuwe tegelverharding. Op de parallelweg Verkeersweg wordt een fietsstraat gerealiseerd. 

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 30 mei in de Clarendallaan. Wanneer alles volgens de planning verloopt, is het gehele project eind september 2022 gereed. De aanplant van de nieuwe bomen vindt in het plantseizoen 2022-2023 plaats.

Documenten

Vanaf oktober 2021 wordt er gewerkt aan de Havendam en Strandboulevard-Oost. Er komt nieuwe bestrating en er zijn rioleringswerkzaamheden. Daarnaast wordt het nuts-tracé aangepast en komen er nieuwe groenvoorzieningen. Het traject krijgt dezelfde uitstraling als de Strandboulevard. Via P1 en P2 wordt een omleiding ingesteld zodat de omgeving goed bereikbaar blijft.

Werkzaamheden tot mei 2022:

 • Minirotonde Havenkade/Havendam 
 • Havendam tot ingang parkeergarage gemeentehuis
 • Ingang parkeergarage gemeentehuis tot Zoutkeetstraat 
 • Zoutkeetstraat inclusief kruising Havendam 
 • Vanaf kruising Zoutkeetstraat/Havendam tot Strandboulevard-Oost
 • Strandboulevard-Oost

Werkzaamheden vanaf mei 2022:

 • Strandboulevard-Oost/kruising Havendam: vanaf maandag 9 mei 2022 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Strandboulevard Oost. Tijdens deze omleidingsroute is de Havendam weer bereikbaar voor het verkeer.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor 26 mei (Hemelvaartsdag) afgerond. 

Vitens en Liander startten in oktober 2021 met een grootschalig saneringsproject van water- en gasleidingen in Harderwijk, Barneveld, Nijkerk, Putten en Hilversum. In totaal wordt 24 kilometer gas- en waterhoofdleidingen vervangen. BAM Energie & Water is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden in de Couperuslaan, in de wijk Stadsdennen in Harderwijk. 

Samen met partner BAM Energie & Water wordt er extra aandacht besteed aan het beperken van overlast en veilige omstandigheden voor bewoners en de omgeving. Door nu samen te investeren in het vervangen van water- en gasleidingen, neemt de kans af op leidingbreuken en komt er een robuuste en duurzame drinkwater- en gasvoorziening voor in de plaats.

 • De Kastanjelaan krijgt een nieuwe inrichting. Slechte bomen halen we weg en we richten de straat opnieuw in.
 • Belangrijk daarbij is dat de bomen gezond en veilig kunnen groeien. Wortels van de bomen moeten voldoende ruimte hebben zodat de verharding niet omhoog komt.
 • Bewoners dachten mee over het ontwerp en het terugplanten van bomen (liefst weer kastanjes). In februari/maart konden bewoners reageren op de ontwerptekening, we kregen 21 reacties. Het grootste deel van de bewoners is positief en akkoord met het ontwerp. 
 • Parkeerplaatsen blijven zo veel mogelijk behouden.
 • Bekijk de nieuwste ontwerptekening Kastanjelaan (pdf, 857 KB).

Belangrijke punten in het ontwerp

 • In het ontwerp staat een voorstel voor het terugplanten van de bomen.
 • We planten kleinere bomen in het voetpad, met boomroosters en speciale ondergrondse voorzieningen voor de wortels.
 • Op de hoeken van de straat komen kastanjebomen, omdat hier voldoende ruimte is en dit niet ten koste gaat van parkeren.
 • De grotere boomvakken op de hoeken kunnen we goed combineren met snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen.

Planning

 • In het najaar van 2021 starten de werkzaamheden.

Meer informatie

 • Neem contact op met de heer A. Nieuwenhuis of de heer K.J. Bakema van de gemeente Harderwijk via info@harderwijk.nl of telefoonnummer (0341) 411 911.

 • We zijn bezig met de voorbereidingen voor groot onderhoud in de omgeving Engelserf/Veldkamp/Nassaulaan.
 • Meer informatie volgt op deze pagina.

Documenten

 • De Wouter van Damstraat is aan renovatie toe.
 • De trottoirs en het wegdek zijn gedaald tot een lage kwaliteit (c-niveau).
 • De bomen waren al niet meer houdbaar en zijn een aantal jaar geleden vanwege de veiligheid al gezaagd.
 • Samen met de bewoners hebben we gekeken naar de wensen en de mogelijkheden om doorstroming te bevorderen
 • We denken aan duurzaamheid door hergebruik van klinkers.
 • De trottoirs en parkeerplaatsen gaan we opnieuw vormgeven en inrichten.
 • Start project: na de zomer.
 • Bekijk de ontwerptekening herinrichting Wouter van Damstraat (pdf, 156 KB).

Onderstaand filmpje heeft geen gesproken tekst, geen ondertiteling en heeft geen muziek.

 • Zeestraat is aan renovatie toe;
 • De voetpaden en rijbaan voldoen niet meer aan de kwaliteit;
 • Voorafgaand aan vervangen van het straatwerk, worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd;
 • De huisaansluitingen van huidige woningen zitten op een riool onder voetpad en worden overgezet naar riool onder midden van de rijbaan; 
 • Het riool onder het voetpad, zal worden verwijderd;
 • Na deze werkzaamheden zal Liander de stroomkabel vervangen;
 • De bestaande bomen worden verwijderd;
 • Samen met de bewoners hebben we gekeken naar de wensen en mogelijkheden om de straat zo efficiënt mogelijk in te richten;
 • Klinkers uit de straat worden hergebruikt
 • Start project: voorlopig eind augustus / begin september
 • Bekijk de ontwerptekeningen:

Documenten

Onderstaand filmpje heeft geen gesproken tekst, geen ondertiteling en heeft geen muziek.