Projecten en werkzaamheden in uw buurt

Op deze pagina vindt u actuele projecten en werkzaamheden in uw buurt. Bijvoorbeeld aanpassingen aan wegen en fietspaden, speeltuintjes, groen en pleinen. 

Aan de Agnietenlaan, Begijnenlaan, Clarendallaan, Provenierslaan en parallelweg Verkeersweg wordt in de loop van het jaar de asfaltdeklaag vervangen en worden de voetpaden voorzien van nieuwe tegelverharding. Op de parallelweg Verkeersweg wordt een fietsstraat gerealiseerd. 

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 30 mei in de Clarendallaan. Wanneer alles volgens de planning verloopt, is het gehele project eind september 2022 gereed. De aanplant van de nieuwe bomen vindt in het plantseizoen 2022-2023 plaats.

Documenten

Vanaf oktober 2021 wordt er gewerkt aan de Havendam en Strandboulevard-Oost. Er komt nieuwe bestrating en er zijn rioleringswerkzaamheden. Daarnaast wordt het nuts-tracé aangepast en komen er nieuwe groenvoorzieningen. Het traject krijgt dezelfde uitstraling als de Strandboulevard. Via P1 en P2 wordt een omleiding ingesteld zodat de omgeving goed bereikbaar blijft.

Werkzaamheden tot mei 2022:

 • Minirotonde Havenkade/Havendam 
 • Havendam tot ingang parkeergarage gemeentehuis
 • Ingang parkeergarage gemeentehuis tot Zoutkeetstraat 
 • Zoutkeetstraat inclusief kruising Havendam 
 • Vanaf kruising Zoutkeetstraat/Havendam tot Strandboulevard-Oost
 • Strandboulevard-Oost

Werkzaamheden vanaf mei 2022:

 • Strandboulevard-Oost/kruising Havendam: vanaf maandag 9 mei 2022 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Strandboulevard Oost. Tijdens deze omleidingsroute is de Havendam weer bereikbaar voor het verkeer.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor 26 mei (Hemelvaartsdag) afgerond. 

Vitens en Liander startten in oktober 2021 met een grootschalig saneringsproject van water- en gasleidingen in Harderwijk, Barneveld, Nijkerk, Putten en Hilversum. In totaal wordt 24 kilometer gas- en waterhoofdleidingen vervangen. BAM Energie & Water is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden in de Couperuslaan, in de wijk Stadsdennen in Harderwijk. 

Samen met partner BAM Energie & Water wordt er extra aandacht besteed aan het beperken van overlast en veilige omstandigheden voor bewoners en de omgeving. Door nu samen te investeren in het vervangen van water- en gasleidingen, neemt de kans af op leidingbreuken en komt er een robuuste en duurzame drinkwater- en gasvoorziening voor in de plaats.

 • We zijn bezig met de voorbereidingen voor groot onderhoud in de omgeving Engelserf/Veldkamp/Nassaulaan.
 • Meer informatie volgt op deze pagina.

Documenten

 • Zeestraat is aan renovatie toe;
 • De voetpaden en rijbaan voldoen niet meer aan de kwaliteit;
 • Voorafgaand aan vervangen van het straatwerk, worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd;
 • De huisaansluitingen van huidige woningen zitten op een riool onder voetpad en worden overgezet naar riool onder midden van de rijbaan; 
 • Het riool onder het voetpad, zal worden verwijderd;
 • Na deze werkzaamheden zal Liander de stroomkabel vervangen;
 • De bestaande bomen worden verwijderd;
 • Samen met de bewoners hebben we gekeken naar de wensen en mogelijkheden om de straat zo efficiënt mogelijk in te richten;
 • Klinkers uit de straat worden hergebruikt
 • Start project: voorlopig eind augustus / begin september
 • Bekijk de ontwerptekeningen:

Documenten

Onderstaand filmpje heeft geen gesproken tekst, geen ondertiteling en heeft geen muziek.

            Deze animatie bevat geen gesproken tekst en geen muziek. De animatie toont de situatie in de Zeestraat na afronding van het project.
          

Het ontwerp van de Korhoenlaan laat zien dat

 • de parkeersituatie is verbeterd;
 • het fietspad en de fietsstroken zijn aangelegd;
 • en de voorrangsituaties duidelijk aangegeven.

Het ontwerp van de Boslaan laat zien dat

 • een voetpad langs het fietspad is aangelegd;
 • de parkeerplaatsen worden opgeknapt;
 • het fietspad is verbreed en een fietsstraat is aangelegd.

Het ontwerp van de kruising Ceintuurbaan – Fazantlaan laat zien dat

 • de linksaffer (een tegenligger die linksaf slaat) richting de Fazantlaan is verbreed;
 • een middengeleider (rijbaanscheiding) is aangebracht;
 • de huidige drempel wordt verplaatst naar een betere plek, de limiet naar 50 km/h verlagen en de weginrichting aanpassen zodat de snelheid meer geremd wordt.

Veel bewoners en weggebruikers vinden de kruising Ceintuurbaan/Korhoenlaan gevaarlijk. We onderzoeken of een rotonde haalbaar en inpasbaar is op deze locatie.

Documenten