Projecten en werkzaamheden in uw buurt

Op deze pagina vindt u actuele projecten en werkzaamheden in uw buurt. Bijvoorbeeld aanpassingen aan wegen en fietspaden, speeltuintjes, groen en pleinen. 

Maandag 27 maart start aannemerscombinatie Hoornstra Infrabouw/Boskalis met werkzaamheden aan de Harderwijkerweg en Oranjelaan tussen de rotonde Burgemeester van Boeijenplein en de kruising Slingerbos/Engelserf. De werkzaamheden beginnen op 27 maart en zijn naar verwachting half juni 2023 klaar. De Harderwijkerweg/Oranjelaan is in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. De op- en afritten van de A28 (afrit 12) zijn ook afgesloten. Op de website van de Provincie Gelderland vindt u de volledige en actuele informatie.

Bereikbaarheid 

 • Het verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes staan langs de weg aangegeven met gele tekstborden. 
 • De op- en afritten van de A28 (afrit 12) zijn afgesloten voor al het verkeer. 
 • (Brom)fietsers worden via het Slingerbos, Beneluxlaan, Beneluxpad en de Groene Zoomweg omgeleid. 
 • Het Shell tankstation aan de Oranjelaan blijft bereikbaar.

Planning

 • Maandag 27 maart tot en met vrijdag 2 juni: afsluiting tussen Burgemeester van Boeijenplein en kruising Slingerbos/Engelserf (rood op de kaart).
 • Woensdag 19 april tot en met dinsdag 9 mei: afsluiting eerste deel Slingerbos vanaf de kruising (groen op de kaart).
 • Woensdag 10 mei tot en met dinsdag 16 mei: afsluiting kruising Slingerbos, Oranjelaan en Engelserf (blauw op de kaart)

Fasering

Heeft u vragen?

Met vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Hoornstra Infrabouw/Boskalis, Lucilla van den Brink, tel. 06 45 46 51 79. Zij is bereikbaar op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via de BouwApp ‘N303 Ermelo - Harderwijk’. De BouwApp is te downloaden via de App-Store (Apple) of Google Play (overige smartphones). Via deze app kunt u de werkzaamheden ook volgen.

 • Fase 1: vanaf 27 februari 2023 groot onderhoud aan Busken Huetlaan, van Alphenstraat, gedeelte Schimmelstraat en parallelweg Vondellaan. 
 • Fase 2: in de periode 2024 - 2026 groot onderhoud aan de Oltmanstraat, Bosboom-Toussaintstraat, Ten Katestraat, de Hofdijkstraat en restant Schimmelstraat.
 • De inrichting van uw woonstraat verandert niet door de werkzaamheden.
 • Als uw woonstraat aan de beurt is, informeert de aannemer u verder over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Wij vernieuwen de betontegels in alle voetpaden, vervangen alle kolken en trottoirbanden en vernieuwen de asfaltdeklaag van alle wegen. We beginnen in de Busken Huetlaan, daarna komen de van Alphenstraat, de Schimmelstraat en de parallelweg van de Vondellaan aan de beurt. Op het kruispunt van de parallelweg Vondellaan met de Bosboom-Toussaintstraat worden de snelheidsremmers omgevormd tot één verkeersplateau. Wij verwachten dat de werkzaamheden van fase 1 rond half juli 2023 klaar zijn.

Groenstrook Busken Huetlaan tussen fietspad en rijbaan

De huidige groenstrook wordt ook in 2023 gerenoveerd. De bestaande bomen blijven staan.

Planning

 • Busken Huetlaan nr 37 t/m van Alphenstraat nr 16: 27 februari t/m 3 maart
 • Van Alpenstraat nr 16 tot Schimmelstraat: 27 februari t/m 10 maart
 • Van Alpenstraat nr 27 tot Schimmelstraat: 6 maart t/m 17 maart
 • Schimmelstraat 10 t/m 38: 13 maart t/m 31 maart
 • Busken Huetlaan 37 t/m Schimmelstraat: 3 april t/m 14 april
 • Busken Huetlaan kruising Schimmelstraat t/m nr. 11: 11 april tm/ 21 april
 • Busken Huetlaan t/m JP Heijelaan: 17 april t/m 28 april
 • Vondellaan nr 49 t/m 75: 24 april t/m 5 mei
 • Vondellaan nr 77 t/m 106: 1 mei t/m 12 mei
 • Vondellaan 109 t/m 214: 8 mei t/m 26 mei
 • Kruising Vondellaan / Bosboom Toussaintstraat: 1 juni t/m 9 juni

Documenten

Vitens en Liander startten in oktober 2021 met een grootschalig saneringsproject van water- en gasleidingen in Harderwijk, Barneveld, Nijkerk, Putten en Hilversum. In totaal wordt 24 kilometer gas- en waterhoofdleidingen vervangen. BAM Energie & Water is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden in de Couperuslaan, in de wijk Stadsdennen in Harderwijk. 

Samen met partner BAM Energie & Water wordt er extra aandacht besteed aan het beperken van overlast en veilige omstandigheden voor bewoners en de omgeving. Door nu samen te investeren in het vervangen van water- en gasleidingen, neemt de kans af op leidingbreuken en komt er een robuuste en duurzame drinkwater- en gasvoorziening voor in de plaats.

 • We zijn bezig met de voorbereidingen voor groot onderhoud in de omgeving Engelserf/Veldkamp/Nassaulaan.
 • Meer informatie volgt op deze pagina.

Documenten

 • Zeestraat is aan renovatie toe;
 • De voetpaden en rijbaan voldoen niet meer aan de kwaliteit;
 • Voorafgaand aan vervangen van het straatwerk, worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd;
 • De huisaansluitingen van huidige woningen zitten op een riool onder voetpad en worden overgezet naar riool onder midden van de rijbaan; 
 • Het riool onder het voetpad, zal worden verwijderd;
 • Na deze werkzaamheden zal Liander de stroomkabel vervangen;
 • De bestaande bomen worden verwijderd;
 • Samen met de bewoners hebben we gekeken naar de wensen en mogelijkheden om de straat zo efficiënt mogelijk in te richten;
 • Klinkers uit de straat worden hergebruikt
 • Start project: voorlopig eind augustus / begin september
 • Bekijk de ontwerptekeningen:

Documenten

Onderstaand filmpje heeft geen gesproken tekst, geen ondertiteling en heeft geen muziek.

Deze animatie bevat geen gesproken tekst en geen muziek. De animatie toont de situatie in de Zeestraat na afronding van het project.

Het ontwerp van de Korhoenlaan laat zien dat

 • de parkeersituatie is verbeterd;
 • het fietspad en de fietsstroken zijn aangelegd;
 • en de voorrangsituaties duidelijk aangegeven.

Het ontwerp van de Boslaan laat zien dat

 • een voetpad langs het fietspad is aangelegd;
 • de parkeerplaatsen worden opgeknapt;
 • het fietspad is verbreed en een fietsstraat is aangelegd.

Het ontwerp van de kruising Ceintuurbaan – Fazantlaan laat zien dat

 • de linksaffer (een tegenligger die linksaf slaat) richting de Fazantlaan is verbreed;
 • een middengeleider (rijbaanscheiding) is aangebracht;
 • de huidige drempel wordt verplaatst naar een betere plek, de limiet naar 50 km/h verlagen en de weginrichting aanpassen zodat de snelheid meer geremd wordt.

Veel bewoners en weggebruikers vinden de kruising Ceintuurbaan/Korhoenlaan gevaarlijk. We onderzoeken of een rotonde haalbaar en inpasbaar is op deze locatie.

Documenten