Waterfront

 • Gebiedsontwikkeling van de haven en het centrum (Boulevardgebied) van Harderwijk tot een aantrekkelijk verblijf- en woongebied.
 • 1.400 woningen dicht bij het water, een nieuwe jachthaven, een gastvrije passantenhaven, een stadsstrand, 2 parkeergarages en vele winkel-, horeca- en vrijetijdsvoorzieningen op de vernieuwde Boulevard.
 • Aanleg van het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven, sanering van het oude industrieterrein Haven en openstellen van het Strandeiland.

Woningen

 • In het nog te ontwikkelen gedeelte van Waterfront komen 200 extra betaalbare woningen. Het gaat om koopwoningen tot 239.000 euro en huurwoningen (huur tot 900 euro per maand). In totaal komen er dan 321 betaalbare woningen in Waterfront fase 3. 
 • Fase 3 bestaat uit 7 deelgebieden met in totaal bijna 900 woningen. 
 • Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad. De Kades, het gebied tussen de Lelyhaven en de N302, krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter.
 • In deelgebied 6 (het gebied tegenover het stadhuis) staat een groot deel van de nu geplande extra woningen. Dit gebied wordt daarom nu eerder ontwikkeld. De parkeerfunctie die dat gebied nu nog heeft, verdwijnt met de komst van de parkeergarage op de Kop van de Stadswerven.

Inrichting openbare ruimte

 • In de wijk komen zeker 100 extra bomen, een park met wadi’s om het water op te vangen en vast te houden, drijvende groene eilanden en extra speelgelegenheid voor kinderen.
 • Ook komen er een opvallende fietsbrug in de Stadswerven en een levensgrote industriële pergola bekleed met groen in het gebied De Kades.
 • Zowel de woningbouw als de inrichting van de openbare ruimte gebeurt aardgasvrij en duurzaam.

Contact

 • Meer informatie over het project Waterfront op www.waterfrontharderwijk.nl.
 • Vragen? Neem contact op met het projectbureau Waterfront via telefoonnummer 0341 411 911 of via e-mail waterfront@harderwijk.nl.
 • Brandt Makelaarsuit Harderwijk is de verkopende makelaar voor de woningen op het Zuidereiland, Noordereiland, De Bakens en de Watersportboulevard in het Waterfront.