Vogelgriep

 • In Hierden is de vogelgriep vastgesteld.
 • Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is.
 • Sinds 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciĆ«le pluimveebedrijven.
 • Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.
 • Meer informatie vindt u op de website www.rijksoverheid.nl.

Melding dode wilde vogels doorgeven

 • Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. 
 • Bel de Dierenambulance Noord-West Veluwe als u een zieke of dode vogel ziet. Zij zijn bereikbaar via 0341 230 529.
   

Vervoersverbod

 • Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Hierden.
 • Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.