Gehandicaptenparkeerplaatsen

 • Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
 •  U mag ook parkeren waar een parkeerverbod geldt. Dit mag voor maximaal 3 uur. Leg daarom uw parkeerschijf en gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar neer.
 • Op verschillende (parkeer)plaatsen zijn gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig, op de kaart ziet u waar deze zich bevinden. 
Kaart gehandicaptenparkeerplaatsen

Wat u moet weten

 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit van uw auto. Zorg dat de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is.
 • Let op dat u niet parkeert op plaatsen waar u andere weggebruikers hindert of in gevaar brengt. Bijvoorbeeld op een smalle weg, bij een oversteekplaats, in de buurt van een bocht, vlak bij een kruising of bij een uitrit.
 • Het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart mag alleen als het parkeren direct te maken heeft met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt.

Parkeren bij een parkeerverbod

 • U mag, als dat echt nodig is, buiten de parkeervakken parkeren in een zone waar een parkeerverbod geldt. Dat mag maximaal 3 uur.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

 • U mag maximaal 3 uur parkeren in een parkeergelegenheid bestemd voor vergunninghouders.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.

Parkeren in een parkeerschijfzone

 • Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u zonder tijdslimiet parkeren in een parkeerschijfzone.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • U hoeft de parkeerschijf niet te gebruiken.

Parkeren op een erf

 • U mag, als dat echt nodig is, buiten de parkeervakken parkeren op een erf. Dat mag maximaal 3 uur.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.

Betaald parkeren

 • Ook met een gehandicaptenparkeerkaart moet u betaald parkeren in een zone waar betaald parkeren geldt.
 • Dit geldt ook voor de gehandicaptenparkeerplaatsen op het betreffende parkeerterrein, tenzij het verkeersbord meldt dat gehandicapten gratis mogen parkeren.

Parkeerverbod gele onderbroken streep

 • U mag maximaal 3 uur buiten de parkeervakken parkeren in een zone gemarkeerd door gele onderbroken strepen.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
 • Leg ook uw parkeerschijf neer, met daarop uw aankomsttijd.
 • Let op: u mag langs een gele onderbroken streep (parkeerverbod) parkeren. Maar niet langs een gele doorgetrokken streep (stopverbod).