Nederlander worden

 • Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente Harderwijk?
 • Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie.
 • De snelste manier is de optieprocedure. Deze procedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.
 • Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Wat moet u weten

 • U vult uw gegevens in via een online contactformulier. Een medewerker van de gemeente Harderwijk neemt telefonisch contact met u op.
 • Er wordt gekeken of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek indienen dat u Nederlander wilt worden.
Contactformulier Nederlander worden

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u op de website van de IND.

Vervolgstappen

 • Denkt u in aanmerking te komen? Neem dan contact op via het online formulier. 
 • De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden, legt u een schriftelijke verklaring af dat u Nederlander wilt worden.
 • Is uw verzoek goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie en moet u de verklaring van verbondenheid afleggen.
 • Een week later kunt u een paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

Meenemen

U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de verklaring heeft afgelegd. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument 
 • een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst

Termijn

De optieprocedure duurt ongeveer drie maanden. Het kan uitlopen naar maximaal zes maanden.

Kosten

Soort optie Kosten
Optie enkelvoudig tarief € 217
Optie gemeenschappelijk tarief € 370
Optieverzoek minderjarig kind € 24

Voorwaarden

De voorwaarden voor naturalisatie vindt u op de website van de IND.

Vervolgstappen

 • Denkt u in aanmerking te komen? Neem dan contact op via het online formulier. 
 • De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag indienen.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • Is uw verzoek goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie en moet u de verklaring van verbondenheid afleggen.
 • Een week later kunt u een paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

Meenemen

U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte
 • uw inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Termijn

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Kosten

Soort naturalisatie Kosten
Naturalisatie enkelvoudig € 1.023
Naturalisatie enkelvoudig staatloos of verblijfsvergunning asiel € 760
Naturalisatie gemeenschappelijk € 1.305
Naturalisatie gemeenschappelijk staatloos of verblijfsvergunning asiel € 1.044
Meenaturaliserende minderjarige kinderen (per kind) € 151