Nederlander worden

 • Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven in de gemeente Harderwijk, dan kan dat op 2 manieren: door optie of naturalisatie. Welke procedure u mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke situatie.
 • Om dit te regelen, belt u naar de gemeente.
 • Uw partner en kinderen tot 18 jaar die rechtmatig in Nederland wonen en aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen tegelijk met u een aanvraag indienen.

Meenemen

 • Geldig paspoort (van het land van herkomst)
 • Geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een niet-tijdelijk doel
 • Gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte
 • Bankpas of geld, u betaalt de kosten bij de aanvraag
 • Bij naturalisatie: uw inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar Nederlands diploma)

Als uw akte niet in het Nederlands, Engels of Duits is, moet u deze eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Kosten

Soort Kosten naturalisatie Kosten naturalisatie staatloos/ verblijfsvergunning asiel Kosten optie
1 persoon € 970 € 722 € 206
2 partners (een stel) € 1.238 € 991 € 351
Elk meenaturaliserend kind tot 18 jaar € 143 € 143 € 23

 • In een aantal gevallen is de optieprocedure de eenvoudigste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.
 • Deze is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Bekijk de voorwaarden voor optie op de website van de IND.
 • Komt u niet voor optie in aanmerking, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Termijn

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Het kan uitlopen naar maximaal 6 maanden.

Vervolg van de aanvraag

 • De gemeente bekijkt samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet en helpt u bij het indienen van de aanvraag. De burgemeester beslist uiteindelijk uw optieverzoek.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie en legt u de verklaring van verbondenheid af.
 • 1 week later kunt u een Nederlands paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

Deze procedure duurt langer en u moet een inburgeringsdiploma hebben. Bekijk de voorwaarden voor naturalisatie op de website van de IND.

Termijn

Het totale proces vanaf de aanvraag tot en met de beslissing van de IND duurt (maximaal) een jaar. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Vervolg van de aanvraag

 • De gemeente bekijkt samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet en helpt u bij het indienen van de aanvraag. Dit gebeurt op afspraak. De gemeente schrijft vervolgens een advies voor de IND.
 • De IND bepaalt uiteindelijk of u wel of niet Nederlander wordt. De Koning beslist uiteindelijk uw naturalisatieverzoek.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie en legt u de verklaring van verbondenheid af.
 • 1 week later kunt u een Nederlands paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

Heeft u of kent u iemand met een andere moedertaal dan het Nederlands? Meld u dan aan bij het Taalhuis door een e-mail te sturen naar taalhuis@bnwv.nl of te appen of te bellen met 06-57512983. De gemeente helpt u met gratis lessen en begeleiding in de Nederlandse taal. Moet u nog inburgeren? Dan kunt u wel oefenen met een vrijwilliger, maar voor de lessen moet u vaak zelf betalen of geld lenen. De taaldocent van het Taalhuis kijkt samen met u wat de beste mogelijkheden voor u zijn.

Manieren om Nederlands te oefenen

 • 2 dagdelen per week naar school;
 • U krijgt les van een docent en leert lezen, schrijven, luisteren en spreken;
 • Praten in kleine groepjes;
 • Lees- en praatgroepen;
 • Een-op-een begeleiding;
 • Taalcafé in de Kiekmure;
 • Zelf oefenen.

Nederlands als moedertaal

Spreekt u wel goed Nederlands, maar vindt u schrijven lastig? Of kent u iemand die moeite heeft met schrijven of begrijpend lezen? Ook dan kunt u zich aanmelden bij het Taalhuis. U kunt appen of bellen met 06-57512983.