Subsidie maatregelen klimaat

Als u inwoner bent van Harderwijk of Hierden kunt u subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen in uw tuin. Het gaat om lokale maatregelen op privĂ©terrein.

 • Vergroenen of ontstenen van tuinoppervlak, afkoppelen van verhard oppervlak of voor het planten van bomen.
 • Plaatsen van een regenton, -zuil en/of regenwaterschutting en voor een installatie voor nuttig gebruik van hemelwater.
 • Aanleggen van een groen dak en/of een geveltuin.

Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam begeleidt de behandeling van de aanvragen. Dat doet dit loket voor alle gemeenten in regio Noord Veluwe: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem.

 • De voorziening is maximaal 6 maanden voor realisatie aangekocht.
 • De aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na realisatie van de voorzieningen waar de aanvraag betrekking op heeft.
 • Per categorie voorzieningen kan er 1 aanvraag per pand worden ingediend.
 • Ontwerp, aanleg en/of installatie zijn deugdelijk uitgevoerd.
 • De voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (zoals een omgevingsvergunning, monumentenvergunning).
 • De aanvrager dient de voorzieningen blijvend in stand te houden en deugdelijk te onderhouden.
 • Herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande voorziening is uitgesloten van subsidie.
 • De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • Er gelden per voorziening aanvullende voorwaarden. Bekijk hiervoor de subsidieregeling of neem contact op met Veluwe Duurzaam.

 • Neem contact op met een medewerker van Veluwe Duurzaam om af te stemmen wat de mogelijkheden zijn en om te informeren of er nog voldoende budget beschikbaar is.
 • Als de aanvraag is getoetst op volledigheid, dan kunt u deze online doorsturen naar de gemeente.
 • Na een positief besluit over toekenning, krijgt u het bedrag door de gemeente uitgekeerd.
 • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 • Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag.