Subsidie voor monumenten

  • Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.
  • Deze subsidie moet voorafgaand aan de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Neem hiervoor altijd eerst contact op met de gemeente.

Nodig

Welke subsidies zijn er?

  • Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten: 25% gemeentelijke subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten (zoals schilderwerk). De provincie verhoogt dit percentage tot 42,5%.
  • Restauratiesubsidie voor gemeentelijke monumenten: 35% over de subsidiabele kosten. De provincie verhoogt dit percentage tot 59,5%.
  • Onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten: als u geen aanspraak hebt op subsidie van het Rijk kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen voor 25% van de onderhoudskosten.

Maximaal bedrag per monument

Soort subsidie Maximaal bedrag per monument
Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten € 11.560 per jaar (inclusief de provinciale bijdrage)
Restauratiesubsidie voor gemeentelijke monumenten € 47.600 per 10 jaar (inclusief de provinciale bijdrage)
Onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten € 6.800 per jaar gemeentelijke subsidie