Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid beschrijft hoe er binnen de gemeente Harderwijk invulling gegeven wordt aan de inzet van subsidies. 

Subsidieregister

In het subsidieregister staat per jaar weergegeven welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Harderwijk. Hoeveel krijgen ze en voor welk doel? Ook staan de afgewezen subsidies erin. Met dit register wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat.

Het subsidieregister wordt een paar keer per jaar geactualiseerd.

Het register is een momentopname. In de loop van het kalenderjaar worden er voortdurend aanvragen ingediend, verleend en vastgesteld. Er kunnen geen rechten aan de overzichten kunnen worden ontleend.

Subsidieregisters