Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid beschrijft hoe er binnen de gemeente Harderwijk invulling gegeven wordt aan de inzet van subsidies. 

U vindt het beleid in het Subsidiebeleid Harderwijk 2023.

Subsidieregister

In het subsidieregister staat per jaar weergegeven welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Harderwijk. Hoeveel krijgen ze en voor welk doel? Ook staan de afgewezen subsidies erin. Met dit register wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat.

Het subsidieregister wordt een paar keer per jaar geactualiseerd.

Het register is een momentopname. In de loop van het kalenderjaar worden er voortdurend aanvragen ingediend, verleend en vastgesteld. Subsidies die ook namens andere gemeenten worden verstrekt, staan niet in het register.

Er kunnen geen rechten aan de overzichten worden ontleend.

Subsidieregisters