Handtekening legaliseren

  • Moet u aantonen dat uw handtekening echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren.
  • Dit doet u persoonlijk op afspraak bij de gemeente, u ondertekent het document waar de ambtenaar bij is.
  • De ambtenaar van de gemeente controleert of de handtekening op het document gelijk is aan de handtekening op uw identiteitsbewijs.
  • De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is.
  • De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is en zegt niets over de inhoud van het document of formulier.
Afspraak legaliseren handtekening

Meenemen

  • Het document waarop u uw handtekening wilt plaatsen
  • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of vreemdelingenpaspoort)
  • Een bankpas of geld, u betaalt bij de aanvraag

Kosten

€ 8,20