Uittreksel burgerlijke stand

  • Het uittreksel burgerlijke stand is een bewijs van iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding of overlijden.
  • U vraagt het aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bij een scheiding doet u dit in de gemeente waar u bent getrouwd.
  • U kunt het uittreksel online aanvragen, u ontvangt het dan na maximaal 5 werkdagen via de post.
Inloggen met DigiD Uittreksel aanvragen met DigiD Maak een afspraak

Nodig of meenemen

  • Uw DigiD
  • Bankgegevens voor betaling met iDeal

Komt u naar het gemeentehuis voor een uittreksel burgerlijke stand? Neem dan mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Een bankpas of geld

Kosten

€ 16,60

Vraagt u het uittreksel namens iemand anders aan? Neem dan ook een ondertekende brief mee waarin staat waarom het uittreksel nodig is, wie de gemachtigde is en een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager. Neem ook uw eigen identiteitsbewijs mee.

Woont u in het buitenland en hebt u een uittreksel nodig, dan kunt u:

  • Iemand anders machtigen.
  • Het uittreksel per e-mail (info@harderwijk.nl) of per brief aanvragen. Voeg in de bijlage een kopie van uw identiteitsbewijs toe. U betaalt vooraf op IBAN nummer: NL44 BNGH 0285 0033 13, BIC: BNGH NL2G. Vervolgens ontvangt u het uittreksel per post.

  • Een uittreksel burgerlijke stand is ook verkrijgbaar als internationaal document in de talen Frans/Duits/Engels. Dit kunt u invullen bij de aanvraag.