Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat zien dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar is voor het vervullen van een taak of functie.
  • Werkgevers of verenigingen kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u met kinderen of vertrouwelijke gegevens gaat werken.
  • Een VOG vraagt u persoonlijk aan.
Maak een afspraak

Nodig of meenemen

  • Een volledig door uw (toekomstige) werkgever ingevuld aanvraagformulier VOG. Uw werkgever geeft in dit formulier aan waarop Justis moet controleren.
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Een bankpas of geld.

Kosten

 € 41,35 (dit betaalt u bij het inleveren van het aanvraagformulier)

Beoordeling door Justis

  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt uw aanvraag.
  • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis.
  • Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

Aanvraag door de werkgever

Uw werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis, met eHerkenning. De kosten zijn dan € 33,85.