Kunst

In Harderwijk staan op vele plaatsen beelden. Beelden die verhalen vertellen van weemoed, verlies, hoop. Beelden die ontworpen zijn door kunstenaars uit verschillende tijden en streken. Beelden die gemaakt zijn van verschillende materialen. Beelden die aaneengeregen worden tot beeldenroutes. Onder andere monumenten en Beeldende Kunst zijn pijlers die cultuurhistorische waarde tot uitdrukking brengen. Kunst levert een bijdrage aan de beeldvorming, de identiteit en de sociale cohesie van Harderwijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

'Het Visservrouwtje'

Het Vissersvrouwtje staat op de plaats (op de kade bij de haven) waar eens de visafslag stond. Het is een eerbewijs aan alle Harderwijker Vissersvrouwen. Tijdens de Visserijdag in 2008 is hier een plaquette onthuld met de namen van alle Harderwijkse mannen en jongens die op zee gebleven zijn. Elk jaar tijdens de visserijdagen wordt ter nagedachtenis van hen een krans gelegd.

'Lopende Man'

In de Zeebuurt staat een beeld van een bijzondere bewoner van de Zeebuurt. Bij zonnig weer was hij met een pilsje voor zijn huis te vinden. De onvaste tred van deze man, nadat hij iets teveel gedronken had, is vereeuwigd in een bronzen beeld. Maar zo zijn er ook modernere kunstwerken te vinden, zoals: ‘de Golf’ van Hedda Willem Buys in de wijk Drielanden; het wandreliëf van Linda Verkaik in het Stadhuis; en de zwanen van Evert den Hartog op het Triasplein.

Kunstwerken

Bekijk al onze kunstschatten in de openbare ruimte staan op de website harderwijk.kunstwacht.nl.

Gevelstenen

Het toepassen van gevelstenen is een oud gebruik. Het dateert uit de tijd dat er nog geen huisnummers werden toegepast. Een woning was herkenbaar aan (onder meer) de gevelsteen en vertelde vaak iets over (het beroep van) de bewoner. Daarmee kreeg iedere woning een eigen gezicht. Ook in de Harderwijkse binnenstad is een aantal huizen voorzien van een gevelsteen. En dat ziet de gemeente graag terug in de nieuw op te richten wijk Waterfront. Op de website van het Waterfront vindt u meer informatie.

Ornamenten

In Harderwijk en dan met name de binnenstad zijn veel ornamenten te zien. Ornamenten op gebouwen hadden vaak een bouwkundige functie en waren onderdeel van de constructie. Naast de bouwkundige functie kunnen ornamenten een symbolische, esthetische of maatschappelijke functie hebben. Bekijk alle ornamenten op de website harderwijk-ornamenten.kunstwacht.nl.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens