Adresonderzoek

 • Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet meer woont?
 • Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken?
 • Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.
 • Maak hiervoor een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Eventuele contactgegevens van de persoon in onderzoek (naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of het nieuwe adres). Dan gaat het onderzoek sneller.

Wie kan een adresonderzoek aanvragen?

 • Bewoner
 • Verhuurder
 • Eigenaar
 • Deurwaarder
 • Instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken (bij onjuiste inschrijvingen)

Afhandeling

 • Een adresonderzoek duurt gemiddeld 3 maanden.
 • De gemeente onderzoekt waar de persoon nu woont en vraagt diegene om het nieuwe adres door te geven.
 • Na afronding van het onderzoek kan de gemeente iemand inschrijven op een nieuw adres of uitschrijven uit de BRP.