Adresonderzoek

 • Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet meer woont?
 • Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken?
 • Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.
 • Maak hiervoor een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 0341 411 911.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Eventuele contactgegevens van de persoon in onderzoek (naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of het nieuwe adres). Dan gaat het onderzoek sneller.

Wie kan een adresonderzoek aanvragen?

 • Bewoner
 • Verhuurder
 • Eigenaar
 • Deurwaarder
 • Instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken (bij onjuiste inschrijvingen)

Afhandeling

 • Een adresonderzoek duurt gemiddeld 3 maanden.
 • De gemeente onderzoekt waar de persoon nu woont en vraagt diegene om het nieuwe adres door te geven.
 • Na afronding van het onderzoek kan de gemeente iemand inschrijven op een nieuw adres of uitschrijven uit de BRP.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De gemeente Harderwijk participeert sinds 2018 in het LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) en sinds 2022 in het LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteam) ge├»nitieerd door het Ministerie.

Deze projecten bestaan uit een samenwerking van publieke organisaties, waaronder gemeenten, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties om incorrecte adresgegevens in de BRP te herkennen en te herstellen. Onderzoeken die voortkomen uit de signaleringen vanuit het LAA en LSI kunnen leiden tot een huisbezoek. 

Vragen over deze onderzoeken en huisbezoeken kunnen worden gesteld bij de projectleider team BRP, telefonisch of via het algemeen contactformulier.

Meer informatie over een huisbezoek leest u op de website van Meerinzicht, op Regels als u een uitkering ontvangt.