Briefadres aanvragen

 • U kunt een briefadres aanvragen als u (tijdelijk) geen vast woonadres hebt, dit doet u persoonlijk bij het Stadhuis. Neem contact op via telefoonnummer 0341 411 911.
 • Op het briefadres ontvangt u post van officiële instellingen zoals de Belastingdienst.
 • Een briefadres is altijd een adres in Nederland (geen postbus).
 • U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente controleert uw aanvraag.

Wanneer kunt u een briefadres aanvragen?

 • Bij het ontbreken van een woonadres omdat u dak- of thuisloos bent
 • Als u een beroep hebt waarvoor u veel van huis bent (bijvoorbeeld binnenvaartschipper)
 • Bij een kort verblijf in het buitenland (maximaal 8 maanden)
 • Bij een verblijf in een verpleeghuis of blijf-van-mijn-lijfhuis
 • Om veiligheidsredenen

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Ondertekende, schriftelijke toestemming van de bewoner van het briefadres
 • (Kopie van) identiteitsbewijs van de bewoner van het briefadres

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 4 weken bericht op het correspondentie- of e-mailadres dat u aan ons doorgeeft.