Toekomstbestendig Wonen Lening

 • Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u als woningeigenaar of VvE tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken.
 • U kunt de lening gebruiken voor 3 soorten maatregelen: het duurzaam maken van uw woning, maatregelen waardoor u langer thuis kunt blijven wonen en asbestsanering.
 • Een voorwaarde van de lening is dat u minstens 1 maatregel neemt voor energiebesparing of energieopwekking.
 • VvE’s mogen ook maatregelen nemen voor funderingsherstel en renovatie.

Maatregelen

U kunt de lening voor 3 soorten maatregelen gebruiken:

 1. Verduurzaming. Denk aan maatregelen voor energiebesparing, energieopwekking en klimaatadaptatie, zoals gevelisolatie of een warmtepomp.
 2. Levensloopbestendige maatregelen. Denk aan maatregelen waardoor u langer thuis kunt blijven wonen, bijvoorbeeld door uw woning rolstoeltoegankelijk te maken, een traplift te plaatsen of een badkamer op de begane grond te realiseren.
 3. Asbestsanering. Denk aan het laten verwijderen van asbest uit uw dak.

In deze inspiratielijst (pdf, 129 KB) staan veel meer voorbeelden van maatregelen die u kunt financieren met de lening.

 1. U doet een aanvraag bij de gemeente. Particulieren doen dat via het aanvraagformulier voor particulieren (pdf, 176 KB), VvE's maken gebruik van het aanvraagformulier voor VvE's (pdf, 173 KB). Bij de aanvraag voegt u een overzicht van kosten toe, bijvoorbeeld in de vorm van offertes.
 2. U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 3. Wij toetsen of u voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt binnen 8 weken een toewijzings- of afwijzingsbesluit.
 4. Met een toewijzingsbesluit kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de lening aanvragen. SVn is partner van de gemeente en verzorgt de uitvoering van de lening.
 5. SVn voert een financiële toets uit. Als alles in orde is, ontvangt u een offerte van SVn.
 6. Zodra u de offerte hebt getekend en indien nodig langs de notaris bent geweest, stort SVn het geleende bedrag in een bouwdepot.
 7. De werkzaamheden kunnen beginnen. De facturen laat u met een declaratieformulier vanuit het bouwdepot betalen.

De exacte voorwaarden verschillen per leenvorm. In ieder geval gelden de volgende voorwaarden:

 • De lening wordt gebruikt voor een bestaande woning in gemeente Harderwijk. Nieuwbouw is niet toegestaan.
 • U neemt minimaal 1 maatregel voor energiebesparing of energieopwekking.
 • Wanneer een VvE gebruik maakt van de lening voor renovatie, moet minimaal 25% van de investering bestaan uit verduurzaming, levensloopbestendige maatregelen, asbestsanering en/of funderingsherstel.
 • De werkzaamheden zijn nog niet van start gegaan.
 • U heeft de benodigde omgevingsvergunning en/of monumentenvergunning voor de maatregelen.

De volledige voorwaarden per leenvorm vindt u in de verordening voor particulieren en de verordening voor VvE's. Ook gelden de voorwaarden van SVn.

 • U kunt kiezen uit 5 typen leenvormen met elk andere voorwaarden.
 • Dit zijn annuïtaire leenvormen.
 • De lening is alleen beschikbaar voor eigenaren die hun woning zelf bewonen.
 • De rente en kosten kunnen wijzigen wanneer ontwikkelingen op de geldmarkt daar aanleiding toe geven. De actuele rente en actuele kosten vindt u op de site van SVn.

Consumptief

 • Dit is een persoonlijke lening.
 • De SVn bepaalt of u naast uw gewone uitgaven ook de maandlasten van deze lening kunt betalen met uw inkomen.
 • De SVn doet ook een controle bij het Bureau voor Kredietregistratie (BKR).
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000.
 • Voor bedragen t/m € 15.000 geldt een looptijd van 10 jaar. Voor bedragen vanaf € 15.001 geldt een looptijd van 15 jaar.
 • De rente is 1,6%.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 en maximaal 75 jaar.
 • Geen afsluitkosten.

Consumptief NOM (nul op de meter), Aardgasvrij en Asbest

 • Dit is een persoonlijke lening.
 • Het verschil met een normale consumptieve lening is dat u met deze lening maatregelen treft die uw woning volledig energieneutraal (NOM), aardgasvrij of vrij van asbest maken.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.
 • Voor bedragen t/m € 15.000 geldt een looptijd van 10 jaar. Voor bedragen vanaf € 15.001 geldt een looptijd van 15 jaar.
 • De rente is 1,6%.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 en maximaal 75 jaar.
 • Geen afsluitkosten.

Hypothecair

 • Uw woning wordt onderpand voor de lening.
 • De lening wordt daarom afgesloten via een notaris.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.
 • Voor bedragen t/m € 25.000 geldt een looptijd van 10 jaar. Voor bedragen vanaf € 25.001 geldt een looptijd van 20 jaar.
 • De rente van een 10-jarige lening is 1,6%. De rente van een 20-jarige lening is 1,8%.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar.
 • De afsluitkosten zijn € 850 en worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Verzilverlening

 • Als uw woning overwaarde heeft, dan kunt u met een verzilverlening deze overwaarde ‘lenen’.
 • U hoeft maandelijks niets af te betalen. Uw schuld loopt wel op vanwege de rente.
 • Bij verkoop van de woning lost u de lening af.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.
 • De looptijd is maximaal 75 jaar.
 • De rente is 1,7%.
 • Uw leeftijd is minimaal 58 jaar.
 • De afsluitkosten zijn € 500 en worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Maatwerklening

 • De maatwerklening is een bijzondere hypothecaire lening.
 • U kunt deze aanvragen als uw inkomen onvoldoende is voor de andere leenvormen. Dit blijkt uit een afwijzing van de SVn.
 • De eerste drie jaar van de lening betaalt u geen maandlasten.
 • Meer informatie over de maatwerklening vindt u op de site van SVn.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.
 • De looptijd is 30 jaar.
 • De rente is 0,0%.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar.
 • De afsluitkosten zijn € 950 en worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.

 • Voor VvE's zijn drie leenvormen beschikbaar.
 • Dit zijn zakelijke, annuïtaire leenvormen en kunnen met of zonder hypothecaire zekerheid worden verstrekt. 
 • De rente en kosten kunnen wijzigen wanneer ontwikkelingen op de geldmarkt daar aanleiding toe geven. De actuele rente en actuele kosten vindt u op de site van SVn.

Kleine VvE

 • Deze lening is voor VvE's met maximaal 7 woningen.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per woning.
 • De looptijd is 20 jaar.
 • De rente is 1,8%.
 • De afsluitkosten zijn 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500.
 • De afsluitkosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Kleine VvE met NHG

 • Deze lening is voor VvE's met maximaal 7 woningen die extra financiële zekerheid willen.
 • Als een VvE-lid de lening niet kan betalen, staat de NHG in veel gevallen borg voor een betalingsachterstand.
 • De NHG biedt een budgetcoach bij financiële problemen en een deel van de incassokosten wordt gedekt.
 • Meer informatie over de NHG-borg vindt u op de site van NHG.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per woning.
 • De looptijd is 20 jaar.
 • De rente is 1,8%.
 • De afsluitkosten zijn 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500.
 • De afsluitkosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.
 • De kosten voor NHG-borg (borgtochtprovisie) zijn eenmalig 0,6% van het leenbedrag.

Grote VvE

 • Deze lening is voor VvE's vanaf 8 woningen.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 per woning.
 • Het totaalbedrag bedraagt minimaal € 20.000,- en maximaal € 5.000.000,- per VvE.
 • De looptijd is 15 jaar tot € 500.000,-, 20 jaar tot € 1.000.000,- en 25 jaar tot € 5.000.000,-.
 • De rente is 1,8%.
 • De afsluitkosten zijn 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500.
 • De afsluitkosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.