Lening toekomstbestendig wonen

  • Met de lening toekomstbestendig wonen kunt u als woningeigenaar tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om uw woning te verbeteren.
  • De lening kunt u gebruiken voor verbetermaatregelen voor langer thuis wonen, duurzaam maken van de woning en asbestsanering.
  • Kosten voor financieel advies, taxatie, afsluitkosten en notaris kunt u in de lening meefinancieren. 
  • Hebt u vragen over de lening, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0341) 411 911 of e-mail info@harderwijk.nl.

Nodig

  • Stuur het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier lening toekomstbestendig wonen (pdf, 590 KB) samen met de gevraagde stukken naar de gemeente. U levert minimaal de volgende bijlagen aan:
    • Een planning van de werkzaamheden.
    • Offerte(s) met daarin een omschrijving van de werkzaamheden, een overzicht van de kosten (gebruikte materialen, aantallen of oppervlakten, arbeidsuren, btw-tarief, opbrengst in de zin van isolatiewaarden, vermogen, et cetera). Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, neemt u in de offerte alleen materiaalkosten op.
  • Controleer van tevoren of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig hebt, dit doet u via het Omgevingsloket

Zie ook