Lening toekomstbestendig wonen

 • Met de lening toekomstbestendig wonen kunt u als woningeigenaar tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om uw woning te verbeteren.
 • De lening kunt u gebruiken voor verbetermaatregelen voor langer thuis wonen, duurzaam maken van de woning en asbestsanering.
 • Kosten voor financieel advies, taxatie, afsluitkosten en notaris kunt u in de lening meefinancieren. 
 • Hebt u vragen over de lening, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0341) 411 911 of e-mail info@harderwijk.nl.

Nodig

 • Stuur het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier lening toekomstbestendig wonen (pdf, 660 KB) samen met de gevraagde stukken naar de gemeente. U levert minimaal de volgende bijlagen aan:
  • Een planning van de werkzaamheden.
  • Offerte(s) met daarin een omschrijving van de werkzaamheden, een overzicht van de kosten (gebruikte materialen, aantallen of oppervlakten, arbeidsuren, btw-tarief, opbrengst in de zin van isolatiewaarden, vermogen, et cetera). Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, neemt u in de offerte alleen materiaalkosten op.
 • Controleer van tevoren of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig hebt, dit doet u via het Omgevingsloket

U kunt kiezen uit 3 typen leenvormen met elk andere voorwaarden. Kies een financieringsvorm die past bij uw persoonlijke situatie. Let op: geld lenen kost geld.     

Consumptieve lening

 • Bij deze lening wordt geen onderpand gevestigd. Wel toetst de SVn of uw inkomen hoog genoeg is om de (extra) maandlasten te betalen. Een BKR-toets maakt deel uit van de kredietbeoordeling.  
 • Annuïtaire lening in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.
 • Lening is mogelijk voor een bedrag tussen € 2.500 en € 30.000.
 • Lening voor een bedrag tot € 50.000 is mogelijk voor: 
  • Volledig Nul op de Meter (NOM) en/of aardgasvrij.
  • Asbestsanering in combinatie met energiemaatregelen zoals dakisolatie of zonnepanelen.
 • Voor bedragen tot € 15.000 geldt een maximale looptijd van 10 jaar, voor bedragen vanaf € 15.000 geldt een maximale looptijd van 15 jaar
 • Rentepercentage is 1,6% (rentepeil mei 2020).
 • Op moment van aanvragen bent u tussen 18 en 75 jaar oud.
 • Geen afsluitkosten.

Hypothecaire lening

 • Bij een Hypothecaire lening geldt dat er via een notaris een (extra) hypotheek wordt gevestigd op uw woning. Uw woning geldt in dat geval als extra zekerheid voor het aflossen van de hypotheek. U betaalt hiervoor notariskosten.   
 • Annuïtaire hypotheek (woning als onderpand) in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.
 • Lening is mogelijk voor een bedrag tussen € 2.500 en € 50.000.
 • Voor bedragen tot € 25.000 geldt een maximale looptijd van 10 jaar, voor bedragen vanaf 25.000 geldt een maximale looptijd van 20 jaar.
 • Bij een looptijd van 10 jaar is het rentepercentage 1,6%, bij een looptijd van 20 jaar is het rentepercentage 2,0%.
 • Op moment van aanvragen bent u 18 jaar of ouder.
 • De afsluitkosten zijn € 850.

Verzilverlening

 • Dit type lening biedt specifieke voordelen voor oudere woningbezitters. Ook met een relatief bescheiden maandinkomen komt u in aanmerking voor deze lening als u overwaarde hebt opgebouwd op uw woning. U betaalt geen maandelijkse aflossing en rente maar uw schuld wordt in 1 keer afgelost bij de verkoop van uw woning. 
 • Hypothecaire lening (woning als onderpand) in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening van SVn.
 • Lenen is mogelijk voor een bedrag tussen € 2.500 en € 50.000.
 • De verzilverlening wordt verstrekt tot maximaal 80% van de WOZ-waarde.
 • Looptijd maximaal 75 jaar, rentevaste periode 40 jaar.
 • Rentepercentage is 1,7%.
 • Geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop van de woning.
 • Op moment van aanvragen bent u 58 jaar of ouder.
 • Afsluitkosten € 475.

Maatwerklening (alleen als u niet voor de andere 3 opties in aanmerking komt)

 • Als u onderdeel bent van een grootschalig renovatieproject maar u komt niet in aanmerking voor een van bovenstaande financieringsvormen, kunt u een beroep doen op maatwerk.
 • In dat geval betaalt u de eerste 3 jaar alleen rente en geen aflossing. Vanaf het 4e jaar gaat u ook aflossing betalen als uw inkomenssituatie dat toelaat. Dit bepaalt SVn aan de hand van een hertoets. 

 • U bent zelf of samen met een partner eigenaar van de woning en u woont zelf in de woning.
 • Het gaat om een bestaande woning (geen nieuwbouw).
 • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd of in uitvoering.
 • U neemt altijd minimaal 1 duurzaamheidsmaatregel.
 • U bent bekend met de voorwaarden van de lening toekomstbestendig wonen en met de voorwaarden van SVn (onder andere dat SVn een BKR-toetsing uitvoert).
 • Als u niet voldoet aan 1 of meerdere voorwaarden van de gemeentelijke verordening kan de lening geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
 • U hebt de benodigde vergunningen voor de woningaanpassingen.
 • U begint pas met de werkzaamheden als de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn.
 • U stemt ermee in om toegang te verlenen als een medewerker van of namens de gemeente langskomt voor een controle.

 • De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is en of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. 
 • U ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. 
 • Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een toewijzingsbrief waarmee u een lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De toewijzingsbrief is 8 weken geldig. Let erop dat u binnen die termijn een aanvraag indient bij het SVn. Als het SVn uw aanvraag heeft ontvangen, hebt u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. 
 • Het SVn controleert uw financiële situatie en bepaalt of u de aangevraagde lening verantwoord kunt afsluiten. 
 • Als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag, ontvangt u een offerte.
 • De lening gaat in zodra u de offerte ondertekent. Of in het geval van een hypothecaire lening; wanneer u bij de notaris bent geweest. 
 • SVn verstrekt de lening in de vorm van een bouwdepot. Het geleende bedrag krijgt u dus niet in 1 keer op uw rekening gestort. In plaats daarvan levert u facturen in, die vanuit het depot worden betaald.